Prioriter trafikregulering i Gudhjem

Prioriter trafikregulering i Gudhjem
Gudhjem foreslår en løsning med dynamisk henvisningsskiltning. Arkivfoto
SYNSPUNKT | ABONNENT | 18. SEP 2023 • 15:30
Af:
Bestyrelsen i Gudhjem By-
Museumsforening
Ole Stigemo
formand
SYNSPUNKT | ABONNENT
18. SEP 2023 • 15:30

Bestyrelsen i Gudhjem By- og Museumsforening skriver åbent brev til medlemmerne af kommunalbestyrelsen

På baggrund af de seneste udmeldinger vedrørende BRK's budget for 2024 er vi i Gudhjem By- og Museumsforening meget bekymrede for, at den meget nødvendige regulering af trafikken i byen ikke bliver gennemført i 2024.

Som I ved, opkræves der i dag p-afgift i Gudhjem. Og kommunen har en indtægt på over en million kroner hvert år på denne.

En løsning med dynamisk henvisningsskiltning kan ifølge de oplysninger vi har, klares for en anlægsinvestering under en million kroner.

I den forbindelse vil vi henlede jeres opmærksomhed på vejlovens paragraf 90:

Vejmyndigheden kan kræve betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og anlæg for motorkøretøjer til dækning af udgifterne ved indretningen og driften af sådanne pladser og anlæg samt til tilsyn med de parkerede motorkøretøjer.

Reguleringen vil ikke bare være til glæde for de fastboendes helårsliv i byen, men vil i høj grad også være en kærkommen vejledning til de besøgende, som ved en indførelse af en regulering via dynamisk henvisningsskiltning kan undgå unødvendig kørsel ned i byen og undgå at blive irriterede over, at der ikke er ordentlig information til byens gæster om p-pladsforholdene.

Gudhjem er gennem årene flere gange blevet sat i udsigt, at den indtægt der kommer via p-afgift bl.a. skulle bruges til trafikforbedringer i Gudhjem.

Vi håber derfor, I dels vil gøre brug af vejloven og dels indfri det, vi tidligere er sat i udsigt, nemlig at prioritere, at vi får løst det problem, som vi har haft i Gudhjem i alt, alt for mange år.

OBS! Miljøet: I følge trafikmålingen der blev gennemført i 2021 kører der tæt på 2.000 biler ned igennem byen dagligt i højsæsonen - og der er 80 betalings-p-pladser til rådighed. Hvis det antages, at halvdelen af disse biler blev vejledt til ikke at køre ned i byen, vil det svare til cirka 135.000 sparede kilometer og en miljøgevinst på cirka 20 ton sparet CO2.