Nej til borgersortering af affaldet

SYNSPUNKT | ABONNENT | 23. MAJ 2023 • 15:30
Af:
Torben Aggerbeck
ingeniør
Bølshavn
SYNSPUNKT | ABONNENT
23. MAJ 2023 • 15:30

Og ja til professionel sortering på forbrændingsanstalten

Folketinget har vedtaget, at affaldssorteringen i Danmark skal kildesorteres – altså borgersorteres – fra 1. juli 2021 i 10 sorteringsgrupper. Dette er for at beskytte miljøet og opnå en genanvendelse på halvdelen af affaldet i 2030.

Danmark er et af de lande i Europa, som producer mest affald – i gennemsnit 813 kilo pr. person om året.

88 af landets 98 kommuner søgte dispensation for denne termin. Deadline er derfor blevet flyttet til ultimo 2022 og juli 2023.

Kun 45 procent af landets befolkning ønsker kildesortering, mens 32 procent er i tvivl, og 23 procent er direkte imod.

På Bornholm er vi så heldige, at selskabet som vandt sorteringsudbuddet, ikke kunne overholde fristerne, og kommunen kasserede derfor aftalen.

Så nu er vi fri til at vælge den bedste løsning.

Mange specialister har advaret mod kildesortering, idet der er store problemer forbundet hermed.

Her er de største problemer, som er nævnt i undersøgelser: Det er vanskeligt for borgeren at sortere korrekt og så opnås målet for genbrug ikke. Ingen husholdninger (køkkener?) er forberedt til at have 10 sorteringsbeholdere stående, især er problemet stor i en lille beboelse. Problemet med sortering i etageejendomme er store.

Placering af meget store (to til tre gange større end nu) affaldsspande med 9-10 afdelinger vil for mange parcelhus-beboere være et problem. Især da kommunens krav om placering skal overholdes.

Etablering af og anvendelse af miljøstationer vil skabe problemer, især for ældre og handicappede. Miljøstationer er kostbare at oprette og ikke nogen skønhed i byerne. Firmaet, som skal afhente sorteret affald, må køre flere gange, end de gør nu, og det må være en langt dyrere løsning med specialbiler indrettet til sorteret affald.

Ingeniørfirmaet Rambøll har lavet undersøgelser af kildesotering kontra eftersortering på forbrændingsanstalten. 14 ud af 18 undersøgelser viser, at eftersortering er at foretrække og også er billigere end kildesortering. I dag findes robotmetoder til sortering – de såkaldte NIR-scannere. Ved denne metode kan genbrugsønsket nås.

Nå! Kommunale politikere: Tør i spørge Bornholms befolkning, hvilken løsning der måtte ønskes?