Gigantisk fejlanskuelse

SYNSPUNKT | ABONNENT | 22. MAJ 2024 • 15:23
Af:
Erik Kryger
Socialdemokraterne
SYNSPUNKT | ABONNENT
22. MAJ 2024 • 15:23

Ifølge Erik Kryger tager Helle M Ravnborg fejl.

Kære Helle Munk Ravnborg.

De erhvervsmæssige tanker om at producere Brint(ptx) bunder i maximal udnyttelse af overproduktion, vindmølle el.

Således er din tese om 40-80 procents tab(samfundstab) intet mindre end en gigantisk fejlanskuelse.

Ideen er at produktionen af brint skal foregå når elprisen er helt i bund.

Det vil være en kæmpegevinst for samfundet at udnytte den strøm som vi ellers ikke kan oplagre for nuværende.

Sidegevinsten ligger i erhverv som kan udnytte varmen, eksempelvis gartneriproduktion.

Så skal vi ikke længere have leveret fødevarer med skib, men kan selv levere denne produktion, hvilket jo også øger forsyningssikkerheden for øen.

Jeg tænker, at de fleste kan se miljøgevinsten og de øvrige gevinster i alt dette.