Det kan ende med, at vi får mest muligt restaffald for pengene

SYNSPUNKT | ABONNENT | 18. MAR 2023 • 05:37
Af:
Ulla Fink
Østervoldgade 35
Rønne
en endnu rask
rørig folkepensionist
SYNSPUNKT | ABONNENT
18. MAR 2023 • 05:37

Jeg er bange for, at man kommer til at blande det sammen – simpelthen fordi det er for besværligt at transportere de mange fraktioner.

I fredagsavisen kunne jeg læse, at borgmesteren mener, at vi får "mest affald for pengene" ved at vælge løsningen med kildesortering i (11)12 fraktioner hos borgerne. Det er jeg for så vidt helt enig i. Men når det så for mange af os ikke følges op af en afhentning af affaldet, men det overlades til os selv at vandre i gader og stræder med 11 fraktioner affald, så tror jeg desværre, at det ender med, at vi får mest muligt restaffald for pengene.

Når jeg besøger familie og venner på Fyn, Sjælland og i København, synes jeg, at det er ret enkelt at sortere affaldet i de mange fraktioner. Allerede efter et par dages besøg er man inde i systemet. Og det er nemt at slippe af med sit affald i de dertil hørende spande eller containere, hvad enten de står på egen grund, eller de står, så man alligevel kommer forbi dem på vej hen til sin cykel eller bil ved en etageejendom. Pointen er, at det er nemt, og derfor virker det.

Jeg er i den 'heldige' situation, at jeg har en indkørsel med plads til de første 8-10 skraldespande, men da min gade er brostensbelagt, kan også jeg se frem til at skulle gå tur mit affald, hvor det eneste formål med turen er at komme af med affaldet. Jeg abonnerer på to aviser og en række tidsskrifter, og hver måned er min grønne papircontainer derfor helt fyldt. Det skal jeg altså fremover selv bære hen til affaldsø, ud over madaffald, restaffald, plastikaffald, metal, drikkekartoner osv. – 11 fraktioner og vel at mærke hver for sig uden at komme til at blande dem sammen. Og det er det sidste, jeg er bange for, at man nemt 'kommer til' at gøre (altså at definere for meget som restaffald), simpelthen fordi det er for besværligt at transportere de mange fraktioner ellers.

Herudover synes jeg egentlig, at det er urimeligt, at alle vi, der selv skal aflevere vores affald, skal betale det samme som alle de, der både får stillet affaldsspande til rådighed og får dem tømt.

Kunne vi i det mindste ikke få stillet en lille letkørende, rumopdelt trækvogn til rådighed, dels som en ringe kompensation for det vi kke får, dels som en hjælp til at også vi rent faktisk både får sorteret vores affald og får lidt lettere ved at få det slæbt hen til affaldsøen.