Debat: Autisme er en anderledes måde at være menneske på
Det er vigtigt, at vi som samfund har tilbud som DASK, et tilbud udover Heldagsskolen, mener Torben Kofod Ager. Foto: Jacob Jepsen

SYNSPUNKT | BORNHOLM | GRATIS
15. SEP 2021 • 20:06
Af: Torben Kofod Ager, kandidat for Dansk Folkeparti, Skagelfaldsvejen 3, Aakirkeby

Debat: Autisme er en anderledes måde at være menneske på

Fælles for mennesker med autisme er, at de har svært ved at afkode deres omverden og rumme den. Man kan betragte det som en anderledes måde at være menneske på – i stedet for et udtryk for en tilfældig, afvigende eller ligefrem bizar adfærd.

Uforudsigelige elementer i omverdenen er tit det vanskeligste. Det er ofte i sociale sammenhænge – som store klasser med mange elever, frikvarteret i skolegården, og mange forskellige lærere – som kan være enormt angstprovokerende. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund har tilbud som DASK, et tilbud udover Heldagsskolen.

DASK tilbyder faste rutiner og en genkendelig dagsrytme, med faste gennemgående voksne hver dag. Der er mulighed og plads til at tage hensyn til den enkelte elevs behov. I DASK er der fokus på at skabe trygge rammer, og der arbejdes med at motivere og inspirere den unge, og give den unge en følelse af at kunne rummes. Der undervises både i grupper og individuelt, men der tages altid udgangspunkt i den enkelte elev. Dette sker i tæt samarbejde med forældre, sagsbehandlere, BUA og andre relevante samarbejdspartnere omkring den unge.

Fælles for alle eleverne på DASK er, at de har haft stort skolefravær, eller har været uden undervisning i længere tid. Unge mennesker, som har behov for et specialiseret tilbud, der går længere end tilbud som Heldagsskolen. Både børn og voksne med autisme er optaget af nuet, og har svært ved at forestille sig noget ukonkret og tilpasse sig nye forhold. De bruger meget energi på at gennemskue andres intentioner, motivationer og kommunikation og bliver dermed hurtigt trætte og løber tom for energi.

Der er flere autismeformer, men der er fælles adfærdstræk. Mennesker med autisme, har det som regel bedst i en rutinepræget hverdag med mange gentagelser og forudsigelighed. Det kræver ressourcer og faglighed, samt tiden til den enkelte. Dette tilbydes på DASK. Autisme betyder også, at det for mange børn og unge, er svært at tilpasse sig i nye sociale sammenhænge. De opfører sig ikke, som man forventer, stiller måske mange spørgsmål, ytrer upassende holdninger eller gentager sig selv, fordi de er bange for at blive misforstået. Det kræver indlevelse, forståelse og viden, at forstå, at deres adfærd er et udtryk for usikkerhed – og måske indre uro og kaos.

Autisme er ikke en sygdom, der kan helbredes. Det er ikke som at brække et ben og efter otte uger med gips på er alt godt igen. Man kan ej heller gå til lægen og få medicin mod autisme. Autisme er et handicap, en udfordring, man som menneske skal lære at forstå og leve med – og vi som samfund skal forstå og rumme.

Den bedste hjælp til at forstå sin autisme er blandt andet at blive støttet i at skabe en forudsigelig og tryg hverdag. Det er også vigtig, at vi som samfund lytter til, hvilket liv, der giver mening for den enkelte, og hjælper med til at skabe rammerne for et trygt og meningsfuldt voksenliv. Et liv, hvor flere kan bestride et tilpasset flexjob eller skånejob og dermed være et aktiv for vores samfund, eller være fuldt integreret i vores samfund. Og ikke mindst føle sig som en del af noget og værdsat. En følelse, vi alle har ret til. Et liv med livskvalitet, indhold og anerkendelse. Med andre ord - et liv i balance.

Men for at komme hertil, bør vi som samfund investere i vores unge, så alle får en tryg start på livet, så alle får mulighed for at bygge et solidt fundament til resten af livet. Forståelse og indsigt fra omgivelserne er den vigtigste nøgle til et godt liv med autisme. Det også vigtigt at få med, at udover børn / unge med autisme, rummer DASK unge, som har haft mellem et og flere års skolevægring, grundet nedbrud i folkeskolen, ofte med depression, angst, spiseforstyrrelse og eller anden selvskadende adfærd til følge. Derfor er det vigtigt, at Bornholm også fremover har tilbud som DASK, et tilbud som sikrer bredden i vores tilbud.

Håber at du vil hjælpe med at få hele Bornholm i balance. Stem personligt til kommunalvalget 16. november.Flere nyheder