Vand i kælderen blev til en å

Vand i kælderen blev til en å
Michael Riis Kaarby og en elev, som graver op i åen. Foto: Torben Østergaard Møller
NYHED | ABONNENT | 28. SEP 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
28. SEP 2023 • 05:30

På Peterskolen blev der år tilbage anlagt en å, som dog stod og groede til og mistede sit forløb, men i år er den blevet genoprettet på bedste maner og indgår nu i undervisningen om blandt andet biodiversitet.

En å på Peterskolen i Rønne?

Ja da, og det har der faktisk være i en årrække, men den har også i nogle år levet lidt en skyggetilværelse, hvilket ikke kun skyldes, at den løber ganske tæt på bagsiden af skolens hovedbygning, men at den simpelthen groede til og tørrede ud.

Her i det nye skoleår er den imidlertid trukket helt frem i bevidstheden på skolen, idet den er indgået i et tværfagligt undervisningsforløb, som involverer flere klasser i de naturfaglige fag, som elever fra forskellige klassetrin har deltaget i.

Projektet lagde sådan set fra land år tilbage, fortæller en af de lærere på skolen, Michael Riis Kaarby, som har deltaget i forløbet, da Tidende er mødt op i det store spisefrikvarter.

– Det hele startede med, at der var fugtproblemer i kælderen, så man installerede en grundvandspumpe for at få pumpet grundvandet væk, men i stedet for at føre det gennem et rør ud til en grøft eller en kloak, valgte man at lede vandet gennem skolegården som en å for at skabe plads til leg og liv, siger han, som selv kun har arbejdet på skolen i halvandet års tid.

– Så fra start af var det en fin tanke, at man valgte ikke bare at lede vandet videre gennem et rør, men forsøgte at skabe et levested for både dyr og planter, som eleverne også kunne have glæde af.

– Men sidste år var åen groet helt til, og vandet stod der ikke, så vi fik ryddet op i den med en rendegraver, og så kom der igen gang i vandet, som dog løb direkte ned i kloakken. Vi besluttede så at lave nogle forløb om naturgenopretning, som man for eksempel har set i Skjern Å og andre steder, hvor man sikret, at åerne kunne sno sig igen for at få et bedre miljø til planter og dyr.


 

Planter og dyr

– Derfor har vi ændret dens forløb, så vandet ikke bare løber fra a til b og forsvinder. Der er kommet nogle snoninger på, vi har også dæmmet den op med nogle sten, som Maskingården har foræret os, så vandet kan blive stående eller løbe langsommere igennem i stedet for, at der bliver helt tørt, fordi det forsvinder hurtigt. Og så har vi hentet planter og dyr ude i naturen, som vi har placeret i åen, siger Michael Riis Kaarby.

Hvilke?

– Alle mulige dyr og insekter, som børnene hænger nogle faktakort op om, som de har lavet. Det er smådyr i form af frøer, haletudser og så videre og planter som dunhammere, tagrør, kogleaks blandt andet. Og noget er vendt tilbage af sig selv, fordi rødderne jo stadig stod der. Det er alt sammen noget, vi har gjort siden sommerferien. Gravet den ud, dæmmet den op, sat planter og dyr ud, og planen er jo simpelthen at skabe nogle gemmesteder for dyrene med planter, nogle broer over åen og et dybere område fyldt op med store sten. Og så har vi haft fokus på naturgenoprettelse i naturfagene.

En elev går i gang med at grave i åen og læreren spørger:

– Hvorfor er det, vi graver den dybere?

– Så dyrene lettere kan gemme sig, svarer eleven.


 

Vådt og sjovt

Nora Rønne fra 6. klasse er også blandt de elever, der har haft glæde af undervisningen og adspurgt om, hvordan det har været, svarer hun:

– Det har været vådt og også sjovt. Vi har lært om, hvordan man kan passe på klimaet og også noget om et andet ord, jeg ikke lige kan huske?

Biodiversitet?

– Ja, det tror jeg!

Og den er god nok, bekræfter Michael Kaarby, ikke mindst biodiversitet har været en del af undervisningen.

Nora, hvilke dyr har I i jeres å?

– Der er blandt andet nogle frøer og også nogle andre dyr, som jeg ikke helt var med til at fange, så jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder.

Fair nok, men så er det jo så fint, at eleverne har hængt plancher op her ved åen, hvor man læse om de små væsner, der befolker den, om det så er grønfrøen, vandkalven, biller i form af såkaldte hvirvlere, skorpionstæger eller andet kravl.

At have en å i sin skolegård kræver regler, så lad os lige opsummere dem:

Man leger ved åen og ikke i åen, man skubber ikke andre børn i åen, man passer godt på dyrene og planterne i åen, man må ikke flytte rundt på stenene i åen, man kaster ikke affald i åen.

Nemlig.