Søfartsstyrelsens undersøgelse af Beaumaiden forventes færdig sent i dag
Beaumaiden ligger nu i Rønne havn og bliver grundigt undersøgt af Søfartsstyrelsen, før den kan få lov at sejle videre. Foto: Jacob Jepsen

21. OKT 2021 • 16:30
Jesper Gynther
Journalist

Søfartsstyrelsens undersøgelse af Beaumaiden forventes færdig sent i dag

Efter at have siddet fast i Nyker Rev i et par døgn er det 88 meter lange fragtskib Beaumaiden nu i Rønne havn, hvor det bliver grundigt undersøgt af Søfartsstyrelsen.


Søfartsstyrelsen er lige lige nu ombord på Beaumaiden og udfører havnestatskontrol, samt laver undersøgelser af om forhold i forbindelse med grundstødningen har været i strid med gældende regler. 

Kontrollen forventes færdig sent i dag, og herefter vil der pågå en proces, hvor alle oplysninger samles med henblik på vurdering af, om der skal ske anmeldelse af forhold, oplyser Søfartsstyrelsens synschef Martin Hvid John i et skriftligt svar til Tidende.dk.

Skal tjekke om skibet kan sejle videre

Gennemgangen af skibet sker med henblik på at syne, om de væsentlige områder indenfor sikkerheds-, sundheds- og miljøreguleringen er i orden.

– Vi ved fra tidligere dykkerundersøgelser, at skibet har indtrykninger og skader i bunden, som dog ikke umiddelbart udgør fare for forurening, eller om skibet kan sejle ved egen hjælp, fortæller Martin Hvid John.

Han oplyser, at når synet er gennemført, skal rederiet udbedre eventuelle fejl og mangler, der konstateres. Efterfølgende skal rederiet komme med en af flagstaten/klassifikationsselskabet godkendt plan for, hvordan skrogskader kan udbedres, og under hvilke vilkår skibet kan sejle til et eventuelt værft.

Uklar tidshorisont

Skibet er tilbageholdt, indtil fejl og mangler er udbedret, og indtil der foreligger en plan, som Søfartsstyrelsen kan acceptere.

– Vi kan ikke sige noget om tidshorisonten for, hvornår skibet kan afgå, men vi ved, at alle parter arbejder på sagen, fortæller synschefen.Flere nyheder