Skeptisk ældreråd: Disse besparelser bliver svære
Ifølge Bornholms Ældreråd vil besparelser på ældreområdet medføre forringelser for både de ældre og de ansatte. Arkivfoto

ÆLDRE | BORNHOLM
24. SEP 2021 • 08:14
Henrik Nielsen
Journalist

Skeptisk ældreråd: Disse besparelser bliver svære

Bornholms Ældreråd er generelt tilfreds med det indgåede budgetforlig for ældreområdet i regionskommunen. Dog stiller rådet sig skeptisk overfor tre aftalte besparelser. Rådet vurderer, at det vil være meget vanskeligt at gennemføre forslagene og ser dem mere som hensigter end realistiske at gennemføre fuldt ud.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Konkret drejer det sig om besparelser på hjemmeplejens nattevagt, som ifølge ældrerådet vil betyde større pres på personalet, længere ventetider på hjælp, større belastning ved sygdom blandt personalet og større risiko for, at der skal indkaldes vikarer.

Der er også kritik af besparelser på arbejdet med faste ruter, holdmøder og faste medarbejdere i hjemmeplejen samt rehabiliteringsindsatsen i hjemmepleje.

Det er arbejde, som ifølge ældrerådet øger plejepersonalets viden om den enkelte borger og ruterne samt giver mere kvalitetstid og tryghed for både plejepersonale og borgerne.

Der er også ros fra ældrerådet til dele af budgettet, blandt andet bibeholdelse af klippekortet samt ledsageordning.

– Ældrerådet vil følge processen i 2022 og forventer at blive inddraget i implementeringen af besparelserne, siger formand Erik A. Larsen i pressemeddelelsen.Flere nyheder