Østerlars Varmeværk skal teste teknologi, der kan bruges i hele verden
Østerlars Varmeværk vil være base for et internationalt projekt, der skal undersøge samspillet mellem solcelleparker og fjernvarme. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

16. JUN 2021 • 08:22
Af: Henrik Nielsen

Østerlars Varmeværk skal teste teknologi, der kan bruges i hele verden

ENERGI

Beof – Bornholms Energi og Forsyning deltager i nyt treårigt, internationalt projekt, der skal undersøge samspillet mellem solcelleparker og fjernvarme for at finde nye veje til, hvordan varmesystemet kan elektrificeres. Udviklingsprojektet er et nyt samarbejde mellem EU og Indien.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Formålet med Beofs deltagelse er at finde nye veje til at gøre fjernvarmen billigere for forbrugerne, samtidig med at varmeproduktionen skal blive askefri. Derudover er det målet at forberede Beofs varmesystem til de kommende 10 år, hvor digitaliseringen og elektrificeringen af fjernvarmen øges.

Som en del af projektet skal Beof undersøge, hvordan solcelleparker kan interagere med det samlede energisystem for at få et større samfundsøkonomisk udbytte. Helt konkret skal forsyningsselskabet udrede samspillet mellem en stor solcellepark og den del af fjernvarmeproduktionen, der tilgår Gudhjem, Østerlars og Østermarie.

– Det er naturligvis meget positivt, at Beof og Bornholm igen kan tiltrække et stort internationalt projekt, hvor vi skal være med til at finde svar på de komplekse forhold, vi står over for i energisystemet. For det er helt sikkert, at energiforsyning i fremtiden bliver mere sammensat på tværs af teknologier og sektorer, og så vil en stigende del af energien blive produceret på vedvarende energikilder. Det giver mange fordele, men også mange spændende spørgsmål, som vi skal kende svaret på, siger administrerende direktør Claus Andersen hos Beof i pressemeddelelsen.

Alle steder i verden

Projektet hedder Re-Empowered og begynder i juli. I projektet skal Bornholms Varme og DTU sammen med danske, engelske, græske, spanske og indiske universiteter, organisationer og virksomheder videreudvikle og afprøve teknologier, der kan levere prognoser for produktionen fra en solcellepark og styre hurtigt reagerende elkedler.

Østerlars Varmeværk vil være basen for projektet, og der har Beof allerede tilbage i 2016 installeret flere 2,3 megawatt hurtigt reagerende elkedler.

– Vi skal anvende teknologien til fjernvarme her på Bornholm, men den har anvendelsesmuligheder alle steder i verden, hvor der opsættes solcelleparker, og hvor der findes hurtigt reagerende elforbrug, for eksempel via batterier og fremtidens elektrolyse, forklarer Claus Andersen.

– I 2020 kom 17 procent af Bornholms samlede elproduktion fra solceller på tage og mindre landanlæg, og i særdeleshed fra de to parker på Sydbornholm, og der er gode muligheder for, at denne andel vil stige over de kommende år. Derfor er det vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi indpasser den vedvarende energi, der kommer fra solcellerne så effektivt som muligt, supplerer udviklingschef Jeppe Eimose Waagstein hos Beof i pressemeddelelsen.

Fokus på nye teknologier

Der er også et bredere formål med Re-Empowered, som handler at udvikle nye teknologier, der kan integrere vedvarende energiproduktion i de energisystemer, der eksisterer på øsamfund over hele verden.

– Derfor er der tale om et yderligere og mindre projekt, der kører sideløbende med Re-Empowered. Her skal Beof sammen med Dansk Fjernvarme undersøge, hvordan man kan optimere yderligere på et projekt i forhold til Østerlars Fjernvarme, fortæller Claus Andersen.

Re-Empowered har et samlet budget på 37,5 millioner kroner, hvoraf Beofs andel er på 2,6 millioner kroner over de næste tre år, som betyder at Beof har fået fuldfinansieret deltagelsen i projektet. 


Om Re-Empowered

Renewable Energy Empowering European and Indian communities

Formålet er at teste sektorkobling, elektrificering af varmen, energilagring og digitalisering

Projektet kører fra 1. juli 2021 til 31. december 2024

Det samlede budget er 37,5 millioner kroner

Bornholms Varme bidrager med 2,65 millioner kroner

Projektets partnere er National Technical University of Athens (GR), Imperial College London (UK), Technical University of Denmark (DK), Bornholms Varme (DK), Protasis engineering and consulting (GR), Deloitte Advisory (ES), Dafni (GR), Indian Institute of Technology Kharagpur (IN), Indian Institute of Technology Bhubaneswar (IN), CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute (IN), Lab Concern Ltd. (IN), Visvesvaraya National Institute of Technology (IN), Indian Institute of Science (IN)Flere nyheder