Nato rykker massivt ind i Østersøen

Nato rykker massivt ind i Østersøen
Fregatten Niels Juel vender måske tilbage til Rønne Havn. I hvert fald blev den tirsdag indsat i Natos flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen, og 14 dage i september deltager den i en øvelse i Østersøen. Arkivfoto: Anette Vestergaard
NYHED | ABONNENT | 6. SEP 2023 • 19:00
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
6. SEP 2023 • 19:00

I weekenden begynder flådeøvelsen Northern Coasts med deltagelse af mange Nato-lande og Sverige.

Krigsskibe fra 13 Nato-lande og Sverige deltager, når forsvarsalliancen Nato i denne uge tager hul på årets udgave af flådeøvelsen Northern Coasts, der foregår ved Estland og Letland samt i den østlige og den centrale del af Østersøen. Formålet med øvelsen er at træne taktiske procedurer i kystfarvande i et nationalt og kollektivt forsvarsscenarie, ikke mindst samarbejdet mellem de involverede flåde-, land- og luftstyrker. Samtidig skal Northern Coasts 2023 intensivere samarbejdet mellem partnerne i Østersøregionen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den tyske flåde, der er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af årets øvelse.

– Vi sender et klart budskab om årvågenhed til Rusland: Ikke på vores vagt. Troværdig afskrækkelse skal omfatte evnen til at angribe. Finland og de baltiske stater er næsten 100 procent afhængige af de maritime forsyningsruter gennem Østersøen. Skulle Suwalki-korridoren blive blokeret – og det kan nemt gøres, da der kun er to veje og en jernbanelinje – så står vi tilbage med kun søvejene, og det er der, vi så skal komme igennem, sagde Tysklands flådechef, viceadmiral Jan Christian Kaack, for nylig til journalister i Berlin. Det fortæller nyhedsbureauet Reuters.

Suwalki-korridoren udgør grænsen mellem Polen og Litauen. Den strækker sig fra russiske Kaliningrad i vest til Belarus i øst og er den eneste forbindelse mellem de baltiske lande og Polen og dermed Natos primære område i Europa.

Danske fregatter indgår

Fra dansk side indgår fregatterne Niels Juel og Peter Willemoes. Niels Juel afsejlede tirsdag fra Flådestation Korsør for at indgå i Natos flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen, som patruljerer farvandene og bidrager til at beskytte Nato-landene og deres befolkninger. Opgaverne vil kunne omfatte alle militære maritime opgaver, og fregatten vil også kunne støtte militære operationer på landjorden og i luften, fremgår det af Forsvarets hjemmeside.

– Med indsættelsen af Niels Juel i Natos stående flådestyrker bidrager Danmark til, at Nato har de nødvendige styrker til rådighed til at afskrække potentielle fjender fra at angribe Danmark eller andre Nato-lande og til om nødvendigt at forsvare Natos territorium, siger orlogskaptajn Henrik Surlykke Lund, der er skibschef på fregatten Niels Juel, på hjemmesiden.

Normalt bidrager Danmark med besætning og krigsskibe til Natos forskellige opgaver på havet flere gange årligt. Niels Juel var af sted på samme opgave i samme flådestyrke fra februar til maj i år, og situationen er lidt anderledes end tidligere.

– Det er klart, at situationen i Ukraine også har indflydelse på situationen i vores nære havområder, for eksempel i Østersøen. Det er nu mere relevant end længe, at Danmark sammen med de øvrige lande i Nato viser evnen og viljen til at beskytte os selv, patruljere farvandene, og vise sammenhold, styrke og dermed afskrækkelse. Vores patruljering sker i et nyt lys nu, og vores beredskab og årvågenhed har fået en ekstra tak opad. Vi vil sammen med vores Nato-allierede opretholde et passende beredskab og fortsætte med øget årvågenhed i hele det euro-atlantiske område, så længe det er nødvendigt, siger kommandør Dan B. Termansen, der er chef for Søværnets 2. eskadre, som Niels Juel tilhører.

Om Northern Coasts 2023

Flådeøvelsen begynder 9. september og varer indtil den 23. september.

Den foregår primært i kystnære farvande i Estland og Letland, herunder det tilhørende landområde og luftrum, samt de østlige og centrale dele af Østersøen.

Nato-landene Belgien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Letland, Litauen, Polen, Tyskland og USA samt Sverige deltager.