'Et optimalt budget': Thors forsvarer besparelser og stort træk på kommunekassen
– Vi er lykkedes med at få et budget, der stort set opretholder en god offentlig service. Budgettet indebærer, at der bliver sparet på velfærd, men efter min mening er det et optimalt og forsvarligt budget, vi har fået, siger borgmester Thomas Thors. Foto: Jacob Jepsen

KOMMUNEBUDGET | BORNHOLM | GRATIS
2. SEP 2021 • 12:42
Jakob Marschner
Journalist

'Et optimalt budget': Thors forsvarer besparelser og stort træk på kommunekassen

Straks efter det stod klart, at Socialdemokratiet og Venstre bliver de eneste partier bag næste års kommunebudget, væltede kritikken ind fra både højre og venstre blandt kommunalbestyrelsens øvrige partier.

Budgettet sparer stort på velfærden og trækker stort på kommunens kassebeholdning, altsammen for at finansiere samlingen af en stor gruppe af kommunens medarbejdere på Snorrebakken udenfor Rønne samt på to andre adresser, lyder essensen af kritikkken.

Den afviser borgmester Thomas Thors (S) dog. Han taler om det bedst mulige budget og om et budget, der stort set balancerer, finansierer byggeprojektet på Snorrebakken og holder fast i en forsvarlig velfærd, selvom han medgiver, at der bliver sparet her.

– Det overordnede mål har været at få et budget i balance. Det lykkes stort set næste år, og så er der lidt at arbejde med i 2023 og fremad, siger han.

Helt præcist rummer budgetet ifølge Thomas Thors en budgetbalance med et underskud på 7,1 millioner kroner næste år. Der mangler i øjeblikket 23,3 millioner kroner i budgettet for 2023 – og 48,3 millioner kroner i budgettet for 2024.

– Vi er også lykkedes med at få et budget, der stort set opretholder en god offentlig service. Budgettet indebærer, at der bliver sparet på velfærd, men efter min mening er det et optimalt og forsvarligt budget, vi har fået.

– Men det er rigtigt, at der er nogle områder, hvor vi siger, at her sparer vi og overfører penge til andre områder, siger Thomas Thors.

Madskolen på Paradisbakkeskolen i Nexø forsvinder blandt andet med budgettet. Arbejdet med at lade eleverne være med til at lave deres egen skolemad startede med kommunebudgettet for 2017, og skolekøkkenet i Nexø er blevet bygget om for et millionbeløb. Nu forsvinder ordningen så igen.

– Det er rigtigt, at det er et af de steder, hvor vi har måttet sige, at det har vi ikke råd til, siger Thomas Thors.

Thors forsvarer stort kassetræk

Budgetforliget indebærer også, at der de kommende tre år bliver taget omkring en kvart milliard kroner op af kommunekassen, i høj grad for at finansiere byggearbejdet på Snorrebakken og det øvrige arbejde med at samle kommunale medarbejdere på tre adresser, hvor de to andre er Landebærket og Ullasvej i Rønne.

Hvor partierne udenfor budgetforliget skarpt kritiserer, at kommunekassen skal holde for i bestræbelserne på at finansiere byggerierne, forsvarer Thomas Thors det historisk store kassetræk.

– Det er lykkedes at opbygge en passende kassebeholdning, og der har vi så valgt at bruge nogle af de penge nu, siger han.

– Det er rigtigt, at hvis man kigger på budgetbalancen i årene efter næste år, er der planlagt et stort kassetræk over tre år. Men vi forhandler stadig med staten, om vi ikke kan komme til at lånefinansiere mere. Det vil vi arbejde hårdt på, så vi kan finansiere den her investering i at samle medarbejderne over nogle flere år, siger Thomas Thors.

– Udfordringen med det her budget har i realiteten været ikke at udvide kommunens driftsudgifter yderligere. Men jeg mener, at vi har fået et budget, der hænger sammen, ikke bare næste år, men også så den næste kommunalbestyrelse får en overkommelig opgave med at lave næste års budget, siger Thomas Thors.

Leif Olsen (SF) mener modsat, at det nye budgetforlig giver den kommende kommunalbestyrelse et svært budget at arbejde med næste år.Flere nyheder