Almindingen er med i kortlægning af biodiversitet
En undersøgelse skal give et grundigt øjebliksbillede af naturen i 20 nye områder med urørt skov, deriblandt Almindingen. Arkivfoto: Berit Hvassum

12. APR 2021 • 07:41 • AF HENRIK NIELSEN • GRATIS

Almindingen er med i kortlægning af biodiversitet

NATUR

De statslige skove og naturområder er under hastig forandring, og i løbet af de kommende år vil arealet af urørt statsskov blive firedoblet i forhold til i 2016. Samtidig er endnu mere urørt skov på vej med Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020. For at kunne følge udviklingen for skovens planter og dyr har Naturstyrelsen fået ni millioner kroner af Aage V. Jensen Naturfond til at gennemføre en såkaldt baseline, der skal give et grundigt øjebliksbillede af naturen i 20 af de nye områder med urørt skov.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen.

Undersøgelsen bliver gennemført i 20 af de nye områder for urørt skov fra 2021 til 2023. Områderne spænder lige fra Almindingen til Skagen Klitplantage, så der er mange forskellige typer skov fra hele landet med i den nye baseline. Feltundersøgelserne dækker blandt andet opgørelse af mængden af dødt ved i skovene, skovstrukturen, jordbundsforholdene, og så bliver der eftersøgt forskellige artsgrupper som sommerfugle, flagermus og vedboende svampe.

Med undersøgelsen skal Naturstyrelsen få overblik over status for biodiversiteten lige nu og her og dermed en mulighed for at gentage tilsvarende undersøgelser i fremtiden, når tiltagene og urørt skov forhåbentlig har haft en positiv effekt på biodiversiteten.

Ud over at skovene bliver urørt af skovdrift, bliver der gennemført naturgenopretning i skovene for eksempel ved at genoprette den naturlige hydrologi, hvor dræn og grøfter fjernes, eller ved at veteranisere træer.

– Vi har gang i historisk store indsatser for at genoprette naturen og biodiversiteten på statens arealer. Med donationen fra Aage V. Jensen Naturfond kan vi nu sætte gang i en stor og grundig feltundersøgelse, der er designet af biodiversitetsforskere, og som kan gentages om nogle år. Det er meget værdifuldt, at vi nu får et langt bedre grundlag for at blive klogere på, hvad de store indsatser betyder for naturen, siger vicedirektør Signe Nepper Larsen i Naturstyrelsen.
Debat: Biblioteket ingen ønsker
7. MAJ 2021 • 16:16DEBAT • GRATIS

Debat: Biblioteket ingen ønsker

Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Nanna Krogh (konstitueret chefredaktør)
nk@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.