Almindingen bliver naturnationalpark
Regeringen har sammen med Enhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet udpeget Almindingen som en af tre nye naturnationalparker. Foto: Jens-Erik Larsen

22. APR 2021 • 08:59 • AF /RITZAU/ • GRATIS

Almindingen bliver naturnationalpark

Et skridt på vejen mod at give naturen mere plads bliver nu taget med tre nye naturnationalparker i Jylland og på Bornholm.

Regeringen er sammen med Enhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet blevet enige om, hvor tre nye naturnationalparker skal ligge.

Det drejer sig om områderne Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro samt Tranum ved Jammerbugt.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

– Tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for helt at uddø herhjemme. Her er nye naturnationalparker en del af svaret på at vende tilbagegangen.

– I naturnationalparkerne får vi en vildere natur, og danskerne får mere spændende naturoplevelser, udtaler miljøminister Lea Wermelin (S).

Partierne blev sidste år enige om at afsætte 888 millioner kroner fra 2021 til 2024 til større biologisk mangfoldighed.

Pengene skal blandt andet bruges på mere urørt skov, etablering af naturnationalparkerne og en strategi for forvaltning af truede arter.

Der skal etableres i alt 15 naturnationalparker. Det er i forvejen aftalt, at to af dem skal ligge i Gribskov i Nordsjælland og Fussingø i Østjylland.

Hos WWF Verdensnaturfonden kalder seniorbiolog Thor Hjarsen det "den rette vej at gå".

– Vi er stærkt begejstrede for de her tre naturnationalparker, fordi de ligger i noget vigtig natur og i områder, som kan blive til vigtig natur, og hvor man kan genoprette naturen.

– De bliver desuden meget store set i en dansk sammenhæng, og det er vigtigt at skabe de her store, sammenhængende naturområder.

I Almindingen bliver området på 1.150 hektar, mens det for Stråsø gælder 3.500 hektar og 2.700 hektar for Tranum. Til sammenligning er Fanø cirka 6.000 hektar.


Den kommende naturnationalpark i Almindingen efter forslag fra Naturstyrelsen Bornholm. Kort: Miljøministeriet og Naturstyrelsen Bornholm

– Det giver god mening, fordi det er statens arealer, så omkostningerne for samfundet er ret små, i forhold til hvis det var private naturarealer, man skulle opkøbe.

– Desuden går alle forskningsbaserede anbefalinger og politiske beslutninger i relation til EU og FN på at afsætte mere plads til natur og store arealer. Den bedste beskyttelse, vi kan give vilde arter, er at stille store, sammenhængende arealer til rådighed, siger Thor Hjarsen.

Han har fortsat krav til de kommende naturnationalparker.

– Da S og SF i valgkampen lovede 15 naturnationalparker på i alt 60.000 hektar, så må de næste ti for alvor blive ambitiøse i størrelse.

Forslagene skal nu forbi to arbejdsgrupper, ligesom at Naturstyrelsen vil gå i dialog med de relevante kommuner.

Senere i foråret skal placeringerne for de sidste naturnationalparker drøftes.

 


Om naturnationalparker

• Der er forskel på nationalparker og naturnationalparker.

• Nationalparker har sin egen lov, men der er ingen særskilt naturbeskyttelse i den. Derfor er skovdrift og landbrug ikke ualmindeligt.

• Danmark har fem nationalparker: Mols Bjerge, Thy, Vadehavet, Skjoldungernes Land og Kongernes Nordsjælland.

• Naturnationalparker har endnu ingen selvstændig lovgivning, men en sådan er på vej. Parkerne skal friholdes fra skovdrift og landbrug. De skal i første omgang etableres på statslige arealer.

• Skoven i områderne henlægges som urørt skov. Der bliver også udsat store græssende dyr.

• Naturnationalparkerne udpeges ud fra en række kriterier, som er udarbejdet i samarbejde med forskere. De skal sikre, at placeringen gavner naturen og biodiversiteten mest muligt.

• Der er blandt andet afsat fem millioner kroner til friluftsliv i hver naturnationalpark, som skal understøtte forskellige naturoplevelser.

• Forslagene om de tre nye lokationer for naturnationalparkerne sendes videre til en videnskabelig arbejdsgruppe samt en national interessent-arbejdsgruppe. Naturstyrelsen vil gå i dialog med de relevante kommuner.

• Imens går processen i gang med at finde ud af, hvor de sidste naturnationalparker skal ligge. Senere i foråret inviterer regeringen og støttepartierne til en konference, hvor mulige placeringer skal drøftes.

Kilder: Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Nationalparker
Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Nanna Krogh (konstitueret chefredaktør)
nk@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.