27 mål og visioner: Bornholm har fået en naturpolitik
Foto: Søren P. Sillehoved

NATUR | BORNHOLM | GRATIS
24. JUN 2021 • 18:16
Jakob Marschner
Journalist

27 mål og visioner: Bornholm har fået en naturpolitik

Bornholm har fået en naturpolitik. Kun godt et halvt år efter, at kommunalbestyrelsen besluttede at få sådan en udarbejdet, kunne samme kommunalbestyrelse vedtage naturpolitikken på sit møde torsdag aften.

Naturpolitikken er i 27 punkter, der alle udtrykker mål og værdier, som Bornholm og regionskommunen vil arbejde for. To eksempler er "Det er et fælles ansvar for naturens brugere og ejere, at naturen beskyttes og bevares" og "Vi planlægger og handler langsigtet og i fællesskab, så der er bred forståelse for og viden om, hvordan vores natur forvaltes".

De 27 mål og værdier er delt ind i fire overordnede visioner: "Vi er fælles om naturen", "Mere plads til naturen", "Vi handler bæredygtigt" samt "Mere viden og formidling".

Enhedslisten kunne ikke støtte naturpolitikken. Kommunen har ikke inddraget aktører nok i arbejdet, lød argumentet fra Morten Riis (EL).

Torsdag aften var det derimod en tilfreds Leif Olsen (SF), der som formand for natur- og miljøudvalget kunne præsentere naturpolitikken.

– Naturpolitikken er kommet til verden i fællesskab, for vores forhold til naturen på Bornholm foregår som et fællesskab, sagde han.

Seks parter er blevet særskilt hørt, før naturpolitikken blev til: Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, Friluftsrådet Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer samt Grønt Dialogforum, Bornholmske Borgerforeningers Samvirke og Bornholms Erhvervsråd. Desuden har der været et borgermøde, der blev virtuelt, fordi det fandt sted i forårets coronaperiode.Flere nyheder