Boligbyggeri får milliontilskud

Boligbyggeri får milliontilskud
NYHED | 15. FEB 2024 • 15:31
NYHED
15. FEB 2024 • 15:31

Et statsligt milliontilskud til nyt boligbyggeri i Aakirkeby vækker glæde hos både Bornholms Boligselskab og i regionskommunen. Nu kan de kommende beboere se frem til en lavere husleje end først ventet.

Bornholms Boligselskab og Bornholms Regionskommune har søgt om- og fået 8,1 millioner kroner til det nye boligbyggeri i Aakirkeby. Det betyder, at de kommende beboere har udsigt til en lavere husleje end ventet, skriver regionskommunen i en pressemeddelelse.

Pengene kommer fra den statslige ø-støtteordning for almene boliger, som Social- og Boligstyrelsen administrerer.

"Det følger af lovgivningen, at der er en grænse for, hvor meget det må koste at bygge almene boliger – et maksimumbeløb. Tilskuddet fra Ø-støtteordningen skal bruges på den måde, at det fratrækkes de endelige anlægsomkostninger for byggeriet. På den måde har staten sikret, at beløbet er med til at give en lavere husleje til de kommende beboere. Dermed er det også sikret, at tilskuddet kommer lejerne til gode og ikke bliver brugt på øgede omkostninger til byggeriet," skriver Bornholms Regionskommune.

18 nye boliger

Direktøren i Bornholms Boligselskab, Majbritt Tønnesen, er glad for den statslige støtte.

"Selv om vi havde søgt tilskuddet, er det bestemt ikke hver dag, at vi får et ekstra tilskud på 8 mio. kr. Nu kan vi om et par år tilbyde 18 spritnye boliger i Aakirkeby til en relativt lav husleje. Projektet understreger betydningen af, hvor vigtigt det er, at boligselskaberne og kommunen samarbejder om at få andel i de støtteordninger, der findes. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde og håber, at vi inden længe skal i gang med at bygge endnu flere almene boliger til nogle af de mange boligsøgende, der står på vores ventelister," siger hun i pressemeddelelsen.

Boligmangel

Social- og Boligstyrelsen har, ifølge pressemeddelelsen, begrundet tildelingen af støtte til projektet med disse ord:

"Begrundelsen for at etablere nye almene boliger i Bornholms Regionskommune er, at der er udtalt mangel på boliger i kommunens byområder, og efterspørgslen på boliger har været stigende de senere år. Engangstilskuddet ydes til etablering af 18 almene familieboliger i Bornholms Regionskommune i Aakirkeby og udgør 452.408 kr. pr. bolig i 2023. Det giver et samlet tilskud for 18 boliger på 8.143.344 kr. (2023-prisniveau)."

'Tak til staten'

Bornholms Regionskommunes direktør Lillian Rasch Madsen benytter i pressemeddelelsen muligheden for at sige "en stor tak" til staten.

"Ø-støtte ordningen er vigtig, fordi vi kan bygge nye boliger til en lavere husleje, og det er rigtig godt i en tid, hvor omkostningerne i byggeriet i flere år har været stigende. Dernæst ser jeg meget frem til, at vi sammen med de almene boligorganisationer kan følge op på kommunalbestyrelsens beslutninger om, at der både skal bygges de 18 nye boliger i Aakirkeby og op mod 200 andre nye almene boliger på øen de kommende år. På den måde er vi godt i gang med at skaffe en del af de nye boliger, som er super vigtige for, at vi også kan huse nye borgere, der gerne vil bo og arbejde i kommunen.”