Skandaleramt trafikselskab vinder opgave

TOPNYHED | ABONNENT | 27. MAJ 2024 • 17:25
TOPNYHED | ABONNENT
27. MAJ 2024 • 17:25

Selskabet Nordian har vundet størstedelen af kommunens flexkørsler. Det sker efter, at Københavns Kommune sidste år måtte opsige deres kontrakt med selskabet efter en kritisabel kørsel af handicappede børn, hvoraf et barn blev væk og måtte hentes af politiet. Klage har nu bremset udbudsrunden.


Det stærkt kritiserede trafikselskab Nordian står til at håndtere langt størstedelen af kommunens offentlige servicekørsler de næste fire år.

Altså den flextrafik, der varetager kommunens mest udsatte borgere, når man kører blandt andre handicappede børn, psykisk syge borgere og skrøbelige ældre fra a til b.

Det bekræfter Niels Rasmussen, trafikchef hos BAT, efter Tidende er kommet i besiddelse af et internt tildelingsbrev fra den seneste udbudsrunde.

Her fremgår det, at tre trafikselskaber, Nordian, samt de lokale Dantaxi og Gudhjem Bus, har vundet det kommunale udbud. Hvor de to sidste er mangeårige samarbejdspartnere, er Nordian altså et nyt, og opsigtvækkende, navn på listen.

– Jeg kan bekræfte, at der er tre, som har vundet. Og de forskellige kørsler er blevet tildelt fuldstændig ud fra gældende spilleregler, som vi er underlagt med både egne betingelser og i udbudsloven, siger Niels Rasmussen.

Sagen i København

Nordian kom i mediernes søgelys sidste år, da DR kunne fortælle historien om en række bekymrede skoleleder og forældre i Københavns Kommune.

De fortalte om en stærkt kritisabel kørsel af deres udviklingshæmmede børn og børn med særlige handicap, man var hyret ind til at transportere. Her kunne man læse om børn, der blev sat af på forkerte adresser, stor udskiftning i chauffører og en generel kaotisk kørsel, der skabte stor utryghed og forvirring hos de sårbare børn. Værst var eksemplet om et barn, der blev væk i selskabets varetægt, da hun blev afleveret på en forkert adresse og siden måtte hentes af politiet.

Sagen nåede i august sit klimaks, da Københavns Kommune valgte at ophæve sin kontrakt med trafikselskabet. Hvilket har udløst en juridisk sag, der stadig verserer.

Ikke pris alene

Niels Rasmussen bekræfter, at man er bekendt med sagen i Københavns Kommune, men betragter det som udokumenterede påstande så længe, at selskabet ikke er dømt.

– Vi kan ikke tage en beslutning på baggrund af, hvad jeg vil kalde rygter. Det, vi har rettet os efter, har været udbudsmaterialet, og her har selskabet levet op til betingelserne og leveret den bedst mulige løsning. Så er det klart, at hvis der senere bliver fremlagt nogle konkrete beviser på, at selskabet har handlet forkert, så vil vi rette os efter det, siger trafikchefen.

Af kommunens tildelingsbetingelser gælder, at man med tilbuddene skal finde det økonomisk mest fordelagtige på baggrund af kriteriets pris.

Men selv om pris altså er et centralt hensyn, er det ikke den eneste grund til, at Nordian har vundet størstedelen af udbuddet, understreger trafikchefen.

– Vi har en række udbudsbetingelser, vi vurderer ud fra, som ikke kun går på pris. Men selvfølgelig også kvalitet, siger Niels Rasmussen.


Mark Palmquist har klaget over tildelingen af opgaven. Arkivfoto: Berit Hvassum

Klage er indgivet

Udbud af flextrafik hører under BAT i Bornholms Regionskommune. Det er derfor heller ikke omfattet af politisk behandling, når en kørsel sendes i udbud.

Trafikselskaber er dog pålagt at overholde kommunens egne betingelser, ligesom selskaber skal underskrive en såkaldt ESPD (Fælles Europæisk Udbudsdokument).

En form for tro- og love erklæring, som virksomheder er pålagt at underskrive forud for en udbudsrunde. Her skriver man blandt andet under på, at man hverken har gæld, påtegninger i årsregnskabet eller har misligholdt en tidligere kontrakt.

Og det er blandt andre sidstnævnte krav, samt en mangelfuld udbudsrunde, som nu har fået Mark Palmquist, ejer af Gudhjem Bus, til at reagere. Via sin advokat har han nu, efter at have modtaget tildelingsbrevet, indsendt en klage til kommunen.

Mark Palmquist medgiver, at han både som ejer af en konkurrerende virksomhed og medlem af kommunalbestyrelsen sidder med flere forskellige kasketter. Men understreger dog, at det først og fremmest går på bekymring i kvaliteten af den kørsel, som borgerne nu får.

– Det vækker bekymring, når man læser de historier i medierne. Særligt, at man er nået derud, hvor et barn er blevet hentet af politiet. Det må jo simpelthen ikke ske, siger han og fortsætter:

– Selvfølgelig er der altid to sider af en sag, og derfor har jeg også appelleret til embedsværket om at tage kontakt til både Nordian og Københavns Kommune for at høre, hvad der er op og ned i sagen. Men det har man mig bekendt ikke gjort, og det er på den baggrund, jeg nu har valgt at klage. For der er jo i bedste fald mistanke om, at man misligholdt sin kontrakt med Københavns Kommune, fortæller Mark Palmquist.

Hos BAT bekræfter man at have modtaget klagen, og udbudsrunden er derfor nu sat på pause, mens klagesagen behandles. Den forventes afgjort den 21. juni, hvor det altså vil blive afgjort, om Nordian vil kunne indgå kontrakt med kommunen.

Tidende har uden held forsøgt at indhente en kommentar fra Nordian.