Nye cykelstier og fortov skal skabe tryghed i Nexø

Nye cykelstier og fortov skal skabe tryghed i Nexø
Foto: Sarah Thun Kristensen
NOTITS | 21. NOV 2023 • 12:42
NOTITS
21. NOV 2023 • 12:42

Nu kan cyklister og fodgængere trygt bevæge sig ud på Andersen Nexø Vej, for Vejdirektoratet har løftet trafiksikkerheden på statsvejen.

Det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside, hvor de skriver at entreprenøren er færdig med at anlægge cykelstier og et nyt fortov på Andersen Nexø Vej i Nexø.

Det er dermed slut med at skulle cykle på kørebanen eller fortovet mellem Sdr. Landevej og Bødtgersvej, for der er anlagt nye cykelstier i begge sider af vejen, og i den nordlige side er der sågar et nyt fortov, som skal skabe mere tryghed og sikkerhed for de fodgængere og cyklister, der færdes i området.

– Arbejdet med at etablere cykelstierne er blevet en smule forsinket, hvilket blandt andet skyldes de store regnmængder, vi har fået i efteråret, og fordi vi ønskede at genere trafikanterne mindst muligt hen over sommeren. Nu står cykelstierne klar, og vi glæder os til, at de bliver taget i brug, siger projektleder Neal McMullan fra Vejdirektoratet i pressemeddelelsen.

Her fremgår det også, at cykelstierne er to meter brede, mens det nye fortov er halvanden meter bredt. Kørebanen er blevet gjort smallere for at få plads til cykelstierne. Det vil skabe bedre trafiksikkerhed for alle trafikanter.

Der udestår fortsat nogle mindre tilpasninger, før cykelstien er endeligt færdig. De vil blive udført i det nye år, når vejret er bedre. Det er den lokale entreprenørvirksomhed PLE, som har udført anlægsarbejdet.

Projektet er en del af 'infrastrukturplanen 2035', hvor der er afsat i alt tre milliarder kroner til den statslige cykelpulje til forbedringer af cykelinfrastrukturen i hele Danmark frem til 2035.


Det er slut med at cykle på kørebanen, for nu er der nemlig to meter cykelsti. Illustration: Vejdirektoratet