Solceller ved Østerlars i høring – men først efter feberredning til sidst

Solceller ved Østerlars i høring – men først efter feberredning til sidst
NYHED | 26. JAN 2023 • 18:56
Jakob Marschner
Journalist
NYHED
26. JAN 2023 • 18:56

Planen om en solcellepark ved Kildevad var ved at havne i et dødvande uden at komme i høring, før fælles indsats fra borgmester Jacob Trøst og Enhedslisten fik strikket et kompromis sammen, der afværgede en ret uoverskuelig situation.

Først den lette udgave:

Alle på Bornholm får nu chancen for at fortælle, hvad de mener om den kommende solcellepark ved Kildevad udenfor Østerlars.

Mere præcist handler chancen om at bedømme de plandokumenter og miljødokumenter, som kommunens folk det seneste års tid har udarbejdet om solcelleparken. Den offentlige høring bliver på otte uger.

Og så den knapt så lette udgave: Sagen var faktisk ved at falde på gulvet, for før mødet i kommunalbestyrelsen begyndte, tegnede det til, at ingen af de to forslag i sagen kunne samle et flertal.

Med den udsigt trak Enhedslisten sit første ændringsforslag tilbage og erstattede det med et nyt, som partiet lagde frem sammen med Konservative og borgmester Jacob Trøst.

Det nye og nu vedtagne indebærer, at bygherren kommer de bekymringer i møde, som Enhedslisten havde omkring solcelleparkens konsekvenser for miljøet – og at sagen nu kommer i høring i stedet for at havne i et dødvande.

Det kompromis endte med at samle alle partier undtagen Venstre, der stemte imod.

– Bygherren har holdt et møde med Jacob og mig. European Energy er meget imødekommende og faktisk meget glad for alle de spørgsmål, som vi har stillet, forklarede Helle Munk Ravnborg (EL), forperson for natur-, miljø- og planudvalget.

For Konservative, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne var sagen først mere enkel, end den var for Enhedslisten. De tre partier ønskede simpelthen at sende planerne for solcelleparken i høring, som de forelå.

Modsat for særligt Enhedslisten, hvor Helle Munk Ravnborg ønskede plandokumenterne rettet, da sagen den 4. januar var forbi natur-, miljø- og planudvalget, hvor hun er forperson.

Det ønskede Enhedslisten stadig indtil torsdag aften. Nærmere bestemt på den måde, at bygherren ifølge partiet skulle forpligtes til at sikre, at kablerne til solcelleparken bliver gravet ned på en måde, der fjerner risikoen for, at stoffet PFAS siver ned i grundvandet. Enhedslisten ønskede også, at det af miljørapporten skal fremgå, "hvad der skal ske og på hvis ansvar, såfremt der viser sig at forekomme PFAS-nedsivning til grundvand".

– Vi ønsker ikke at løse ét problem ved at skabe et nyt, sagde Helle Munk Ravnborg i kommunalbestyrelsen.

Desuden ønskede Enhedslisten, at det af det materiale om solcelleparken, der skal sendes i offentlig høring, skal fremgå, at solcellernes overflade og bagbeklædning er af glas, mens antirefleksbehandlingen indeholder stoffet siliciumdioxid, og at lamineringen rummer stofferne EVA og POA.

Enhedslisten ønskede det endelig først med i plangrundlaget, at projektområdet for solcelleparken ifølge partiet har en højdeforskel på 15 meter, "hvilket ikke harmonerer med (kommuneplanens, red.) krav om, at solcelleparker kun bør udlægges på fladt eller jævnt terræn".

Flere andre bifaldt den løsning, som borgmesteren og Enhedslisten var nået frem til sammen.

– På den her måde undgår vi det, som man kunne kalde en ikke-beslutning. Vi kommer videre med det her projekt, samtidig med at vi får opmærksomhed på nogle ting, der har bekymret, sagde Bjarne Hartung Kirkegaard (KD).

– Jeg vil gerne rose forslagsstillerne for deres kompromis. Det er mange gange bedre end det makværk, der blev fremlagt i natur-, miljø- og planudvalget, sagde René Danielsson (DF).