Rivegilde i V efter påstået læk i logen

Rivegilde i V efter påstået læk i logen
Erik A. Larsen har udleveret mails til Tidende, som bekræfter forløbet. Arkivfoto: Jacob Jepsen
TOPNYHED | ABONNENT | 30. MAJ 2024 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
TOPNYHED | ABONNENT
30. MAJ 2024 • 05:30

Påstand fra formand Michael Hornshøj om, at Erik A. Larsen lækker informationer fra Venstre Bornholms bestyrelse i Odd Fellow Logen bringer netop nu bølgerne meget højt op i Venstre. Erik A. Larsen afviser pure og forlanger en undskyldning, ellers vil han melde sig ud af Venstre, så længe Michael Hornshøj er formand.

Den ofte hårdt prøvede bestyrelse for Venstre Bornholm er netop nu i gang med sin måske mest ualmindelige konflikt nogensinde.

Det viser en række mails om forløbet, som Ældrerådets formand og tidligere medlem af kommunalbestyrelsen Erik A. Larsen har udleveret til Tidende.

Situationen kulminerede onsdag foreløbig, da Erik A. Larsen truede med at melde sig ud af Venstre, hvis han ikke får en undskyldning for en meget hård beskyldning, som mailsene viser, at Venstre Bornholm-formand Michael Hornshøj har rettet imod ham.

”Jeg ønsker en undskyldning fra dig personligt for at bringe mig ind i debatten. Ellers vil jeg overveje mit medlemskab af Venstre så længe du er formand”, skrev Erik A. Larsen onsdag klokken 12.20 i en mail til Michael Hornshøj.

Påstand: Lækager i loge

Forløbet begyndte, da bestyrelsen for Venstre Bornholm holdt møde den 21. maj. Her fortalte formand Michael Hornshøj ifølge mailsene udleveret af Erik A. Larsen, at der bliver lækket informationer fra bestyrelsens møder. Michael Hornshøj sagde også, at problemet med de påståede lækager gør bestyrelsesarbejdet meget vanskeligt.

Mailsene viser, at flere medlemmer da opfordrede Michael Hornshøj til at uddybe, hvem og hvad han talte om. Efter at have sagt, at oplysningerne måtte holdes fortroligt, gik Michael Hornshøj ind på at uddybe.

Ifølge mailsene fortalte Michael Hornshøj dernæst, at han havde modtaget informationer om, at Erik A. Larsen lækker interne oplysninger fra Venstre Bornholm i Odd Fellow Logen.

Michael Hornshøj fortalte ikke, hvilke oplysninger, der angiveligt var blevet lækket.

Formanden for Venstre Bornholm oplyste ifølge mailsene desuden, at lækagerne var kommet ham for øre, fordi et andet medlem af Odd Fellow Logen havde fortalt om lækagerne til folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V), der derefter havde kontaktet Michael Hornshøj.

Flere medlemmer af Venstre Bornholms bestyrelse reagerede ifølge mailsene ved at opfordre til, at Michael Hornshøj skulle ringe til Erik A. Larsen. Det afviste Michael Hornshøj imidlertid at gøre. Ifølge mailsene om forløbet henviste Hornshøj til, at han havde lovet Peter Juel-Jensen ikke at nævne Erik A. Larsens navn.

Peter Juel-Jensen afviser, at han nogensinde er blevet advaret om, at Erik A. Larsen skulle lække informationer fra Venstre.

Erik A: Det har intet på sig

Efter bestyrelsesmødet blev Erik A. Larsen ringet op og sat ind i, hvad Michael Hornshøj netop havde fortalt bestyrelsen om ham.

Ældrerådets formand afviste pure at have lækket informationer om Venstre Bornholm i Odd Fellow Logen. Og det afviser han stadig.

– Det har intet på sig. Jeg er jo slet ikke medlem af bestyrelsen i Venstre Bornholm. Og vi snakker slet ikke om politik i logen, og det er ikke en gang tilladt at gøre det. Mig bekendt er der slet ikke nogen Venstre-folk i logen, siger Erik A. Larsen til Tidende.

Erik A. Larsen fortæller, at han efter samtalen ringede til Peter Juel-Jensen, som han først oplevede som desorienteret. Ifølge Erik A. Larsen forstod Venstres bornholmske medlem af Folketinget intet af og afviste helt, at han var blevet kontaktet af nogen fra Odd Fellow Logen, der skulle have advaret ham om lækkede informationer fra Venstre.

Det samme afviser Peter Juel-Jensen over for Tidende.

– Jeg har ingen idé om det der, siger han.

Er du nogensinde blevet advaret af nogen i Odd Fellow Logen om, at Erik A. Larsen lækker informationer fra Venstre i logen?

– Aldrig. På ingen måde. Jeg tror, at der er nogen, der ikke har helt styr på deres hukommelse.

Har du dermed heller aldrig givet Michael Hornshøj oplysninger, som du havde fået om, at Erik A. Larsen lækker Venstre-informationer i Odd Fellow Logen?

– Nej, det har jeg aldrig gjort. Jeg har ikke på nogen måde talt med nogen tredjemand om Erik A. Larsen. Så der har heller aldrig været nogen, der har fortalt mig, at han skulle gå rundt og lække informationer, siger Peter Juel-Jensen.

Hvor stammer rygtet fra?

Da Erik A. Larsen og Peter Juel-Jensen talte om, hvordan rygtet om lækagerne i Odd Fellow Logen kunne være opstået, nåede de frem til, at de to senest talte sammen ved en festlighed i Hjemmeværnet, der blev holdt på Rønne Havn i april.

Den dag på havnen talte Peter Juel-Jensen og Erik A. Larsen ganske kort om de informationsmails, som de som medlemmer af Venstre Bornholm begge får fra Michael Hornshøj.

– Det hele startede med, at jeg snakkede med Peter Juel-Jensen ved Hjemmeværnets 75-årsdag. Her snakkede vi lidt om, at det godt nok er nogle lange mails, som vi får fra Michael Hornshøj, fortæller Erik A. Larsen.

Onsdag middag slog Erik A. Larsen samme tone an i den mail til Michael Hornshøj, hvor han forlanger en undskyldning og fortæller, at han vil overveje sit medlemskab af Venstre, hvis den ikke kommer.

”Jeg kan forstå, at mit navn nævnes i Venstre Bornholms bestyrelse i forbindelse med en samtale, som jeg havde med Peter Juel-Jensen til Hjemmeværnets jubilæum på Rønne Havn, hvor jeg sagde til Peter, at det var meget lange orienteringer, som du sendte til medlemmerne. Så lange, at man ikke gad læse det hele. Dette har Peter så åbenbart videreformidlet til dig, hvorefter du fuldstændig er gået i selvsving”, skrev Erik A. Larsen onsdag til Michael Hornshøj.

Også Hornshøj blev vred

Peter Juel-Jensen bekræfter, at han og Erik A. Larsen talte om Michael Hornshøj den dag i april på Rønne Havn. Og at de også talte om ting, som han senere formidlede videre til Michael Hornshøj.

– Jeg talte lidt med Erik A. Larsen om formanden og formandens virke. De inputs gav jeg loyalt videre til min formand. Det gør jeg med mange folks holdninger til Venstre, som jeg støder på rundt om på Bornholm, fortæller Peter Juel-Jensen.

– Men jeg har ikke hørt noget om Erik A. Larsen, og jeg har heller ikke givet noget videre om ham, siger han.

Mailsene om forløbet viser også, at Michael Hornshøj reagerede stærkt, da han fandt ud af, at Erik A. Larsen var blevet sat ind i den lækage-påstand, der var blevet rettet mod ham.

Hornshøjs reaktion kom, fordi han havde sat resten af Venstre-bestyrelsen ind i de påståede lækager i en fortrolighed, som han nu oplevede som brudt.

Reaktionen kom, selvom mailsene kun peger på, at informationer fra bestyrelsesmødet var blevet givet videre til Erik A. Larsen – og dermed kun til den ene specifikke person, som påstanden om lækagerne havde rettet sig mod.Michael Hornshøj vil hverken be- eller afkræfte, at han er kommet med påstande om, at Erik A. Larsen har lækket informationer til Odd Fellow Logen. Arkivfoto: Line Søndergaard Hansen

 

Hornshøj: Mødet var lukket

Michael Hornshøj har ikke mange kommentarer til hele affæren. Han ønsker helt overordnet ikke at gengive noget af, hvad der er blevet talt om ved bestyrelsens møder i Venstre Bornholm.

Lækker Erik A. Larsen informationer fra Venstre i Odd Fellow Logen?

– Det aner jeg ikke, siger Michael Hornshøj.

Du har i Venstre Bornholms bestyrelse viderebragt oplysninger, som du sagde, at du havde om, at Erik A. Larsen lækker informationer fra Venstre?

– Så ved du mere, end jeg ved. Det forekommer mig lidt spøjst. Men jeg refererer ikke fra lukkede møder.

Kan du bekræfte, at der siden bestyrelsesmødet den 21. maj har været en ret stor opstandelse omkring den her påstand om Erik A. Larsen?

– Fisk. Nej, det kan jeg ikke bekræfte. For det ved jeg ikke, siger Michael Hornshøj.

Er det helt nyt for dig, at der har været ret megen snak i Venstre Bornholms bestyrelse omkring en påstand om, at Erik A. Larsen skulle lække informationer fra Venstre i Odd Fellow Logen?

– Du spørger mig igen om, hvad der skete på et bestyrelsesmøde. Men det får du mig ikke til at sige noget om, for der står i forretningsordenen, at man ikke må referere fra lukkede møder.

Kan du be- eller afkræfte, at du er kommet med den her påstand om Erik A. Larsen?

– Nej, for du beder mig igen om at referere fra et lukket møde. Og det gør jeg ikke, siger Michael Hornshøj.