Politikere vil kappe toppen af hotel

NYHED | TEJN | ABONNENT | 8. MAJ 2022 • 10:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | TEJN | ABONNENT
8. MAJ 2022 • 10:30

Nej til centerområde på hele Tejn Havn og nej til hotelbyggeri i 10,5 meters højde, lyder det fra flertallet i natur-, miljø- og planudvalget.


Flertallet i natur-, miljø- og planudvalget er ikke parat til at gå lige så langt i udviklingen af Tejn Havn, som regionskommunens embedsværk er. Der er dog enighed om den overordnede vision om udvikling af havneområdet fra fiskeri- og erhvervshavn til også at være et sted for rekreative og publikumsorienterede funktioner.

Da sagen var til politisk behandling i udvalget, sagde flertallet delvist fra overfor to af de fem punkter, som administrationen har lagt op til, at udviklingen af havnen skal tage afsæt i. Det skete for at bevare områdets havnepræg og for at tilgodese dem, som bor i Tejn hele året.

Det fortæller udvalgets forperson, Helle Munk Ravnborg (EL), til Tidende.

Ikke centerområde overalt

Fra den kommunale administrations side er der lagt op til, at hele havneområdet fra Østvej over havnebassinerne til Tejn Ås udløb skal gøres til centerområde med mulighed for, at eksisterende traditionelle havneerhverv kan blive liggende, og publikumsorienterede serviceerhverv samt mindre butikker kan etablere sig. Politikerne ønsker ikke at ændre på plangrundlaget i de områder, hvor der i dag ligger havnerelaterede erhverv.

– Vi har skrevet os meget bag øret, hvad det var, den tidligere kommunalbestyrelse besluttede som principbeslutning, nemlig at man gerne vil have Tejn Havn med de traditionelle havneerhverv sammen med noget nyt. Man vil gerne have havepræget til at blive der, siger Helle Munk Ravnborg.

Derfor spurgte udvalget kommunens planlægningsfolk, om man i stedet for at gøre det hele til det, der i planlægningstermer hedder centerområde, kan gøre det til centerområde, men ikke der, hvor der i dag er de traditionelle havneerhverv. Der forbliver det havneerhverv. Det kan man, så det anbefaler et flertal i udvalget, at man gør.

– Vi vil gerne gøre, hvad vi kan for at sikre, at havnepræget bliver. Det hørte vi også i flere af høringssvarene, at det bakker man op om, siger Helle Munk Ravnborg.

Samme højde som naboerne

I et andet punkt har embedsværket lagt op til, at et hotelprojekt på Vestkajen skal have lov til at bygge op til 10,5 meter i højden fra terræn, mens resten af området ikke skal bygges markant højere end det eksisterende byggeri. Det mener flertallet i udvalget ikke, blandt andet fordi højden på hotelbyggeriet er det, mange har udtrykt bekymring for i høringssvar.

– Så vi henstiller til, at man kapper en etage af. Der må godt være hotel, men ikke op i 10,5-11 meters højde, siger Helle Munk Ravnborg.

I stedet anbefaler politikerne, at hotelhøjden skal være svarende til eksisterende nabobygning.

– Vi tænkte, at det var den nemmeste måde at gøre det på. Så tager man ikke noget fra nogen af dem, der er der i forvejen. Det er noget med at få turismen til at have gode kår, men ikke på bekostning af de mennesker, der bor her hele året rundt, lyder det fra natur-, miljø- og planudvalgets forperson.

René Danielsson (DF) afventer sin stillingtagen. Sagen skal efterfølgende til politisk behandling i økonomi- og klimaudvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer en beslutning.

HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm som energiø. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere har bidraget med deres bud i dette tema. Send dine tanker til debat@tidende.dk.
Temaet afsluttes med en debatsalon i Elværket i Rønne tirsdag den 23. maj klokken 16.30.