Politikere har godkendt næste trin i barsk spareøvelse

NYHED | ABONNENT | 12. AUG 2022 • 10:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
12. AUG 2022 • 10:30

Økonomi- og klimaudvalget vil have kommunens direktion til at gå tidligere besluttede bygge- og anlægsprojekter efter i sømmene.


Et ekstra sparekatalog på 60 millioner kroner skal præsenteres for kommunalbestyrelsen senere på måneden. Det besluttede økonomi- og klimaudvalget på et ekstraordinært møde torsdag.

I forvejen har kommunens administration udarbejdet en liste over potentielle spareforslag til en samlet værdi af 47 millioner kroner i 2023, og disse forslag har netop været i høring.

Udover opgaven med at finde yderligere spareforslag for 60 millioner kroner inden for drift og anlæg bliver kommunens direktion også bedt om at "tilvejebringe et overblik og genberegne tidligere besluttede bygge- og anlægsprojekter" inden budgetforhandlingerne.

Regionskommunen har beregnet, at den – under to forudsætninger – næste år står med en økonomisk ubalance på 100 millioner kroner. Den ene forudsætning er, at politikerne trækker 40 millioner kroner op af kommunekassen, mens den anden er, at Indenrigs- og Boligministeriet tildeler Bornholm et særtilskud på 35 millioner kroner ligesom sidste år. Borgmester Jacob Trøst (K) har søgt om at få 175 millioner kroner i særtilskud, og kommunalbestyrelsen har muligheden for at bruge en større – eller mindre del – af kommunens likviditet, når budgetforhandlingerne finder sted i begyndelsen af september.

Fremrykning i spil

Det oprindelige sparekatalog dækker både 2023 og 2024, og en del idéer til besparelser udmøntes først fuldt ud i 2024, hvor den samlede besparelsessum er 67 millioner kroner, 20 millioner kroner mere end i 2023. En af ingredienserne i det ekstra sparekatalog kan blive en fremrykning af disse spareforslag fra 2024 til 2023, skriver administrationen i mødereferatet.

Desuden planlægger kommunen at "kvalificere prognoserne" på en håndfuld driftsområder, hvor samfundsudviklingen har skabt større forskydninger de seneste år, eller hvor pengene ikke passer. Det gælder det underskudsramte børne- og familieområde, ældreområdet (der har økonomisk overskud, fordi det ikke kan lade sig gøre at besætte alle ledige stillinger), psykiatri- og handicapområdet, beskæftigelsesområdet og BAT.

 


Sparemuligheder

Når næste sparekatalog skal udarbejdes, vil administrationen blandt andet se på:

– Fremrykning af eksisterende spareforslag fra 2024 til 2023

– Opjustering af eksisterende spareforslag

– Tidligere års opprioriteringer

– Kommunale tilskudspuljer generelt

– Igangværende og planlagte anlæg, herunder nedjustering af anlægspuljer

– Yderligere besparelser i driften

Kilde: Bornholms Regionskommune

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?