Ny meningsmåling: Øretæve til Enhedslisten

TOPNYHED | 15. SEP 2023 • 17:30
TOPNYHED
15. SEP 2023 • 17:30

Det er ikke nødvendigvis et ringe resultat at ligge på 10,8 procent af stemmerne, siger Morten Riis fra Enhedslisten, men han er klar til at kæmpe for at fastholde det historisk gode resultat fra sidste valg.

TV 2 Bornholm offentliggjorde fredag eftermiddag en spritny meningsmåling, som angiver, hvor mange stemmer de forskellige partier ville få, hvis der var kommunalvalg nu, og den viser, at især to partier skiller sig ud med store spring i populariteten hos vælgerne.

Enhedslisten markerer sig ved den største tilbagegang med et minus på 12,3 procentpoint fra det seneste kommunalvalg i 2021, mens omvendt Socialdemokratiet står til et gevaldigt hop op med en fremgang på 10,1 procentpoint.

I en kommentar til meningsmålingen siger viceborgmester Morten Riis fra Enhedslisten til Tidende:

– Jeg er ikke super overrasket, men selvfølgelig stadig lidt ærgerlig. Man kan sige, at valget i 2021, hvor vi gik meget frem, i høj grad også var et protestvalg rettet mod Socialdemokratiet og Venstre, så vores historisk gode valgresultat står klart i skyggen af det. Vælgerne markerede en modstand i forhold til budgettet, hvor man prioriterede et stort rådhusbyggeri, som man brugte en del midler fra børneområdet til at finansiere.

– Så overraskelsen er ikke så stor, og hver meningsmåling siden da – og måske også valgresultater – vil nok trække den anden vej. Der er da heller ikke tvivl om, at der har været en del uro i forhold til den konstituering, vi er en del af, og det tror jeg også spiller ind nu.

Enhedslisten konstituerede sig på valgnatten sammen med de konservative, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti, da Jacob Trøst (K) blev borgmester.

– Vi gør, hvad vi kan, for at lave god politik på trods af den specielle baggrund, der i øjeblikket er i kommunalbestyrelsen, men vi må også se i øjnene at vi står ret alene i visse spørgsmål som eksempelvis at løfte klimadagsordenen. Hvad den angår, har vi ikke mange allierede i kommunalbestyrelsen for tiden, siger Morten Riis.

Naturligt eller ej

Er det sådan, at du ligefrem vil sige, at det nok er mere naturligt for jer at ligge på de der knap 11 procent end så højt som de godt 23 procent, I landede på ved det seneste valg?

– Der er jo ikke noget, der er naturgivet, og hvis der er, så handler det nok ikke om partierne, kan man sige. Så det tror jeg ikke, men kigger man på det historisk, så har 10,8 procent jo ikke været et dårligt valg for Enhedslisten. Traditionelt set ville det da være et meget godt sted at ligge, men vi vil gerne holde fast i det gode resultat fra sidst, og vores tilgang er til stadighed, at vi forsøger at arbejde konstruktivt og så samarbejdende, som det kan lade sig gøre – men altid med det sigte, at det også skal være en god politik for Bornholm.

Giver meningsmålingen anledning til, at I i partiet kigger hinanden i øjnene og siger "vi skal nok lige rette lidt ind nogle steder" for at fastholde den store tilslutning?

– Jeg tror, det bedste,vi kan gøre, er at være så sobre og saglige som muligt og at arbejde så konstruktivt, som det nu kan lade sig gøre, siger Morten Riis.

– Men vi har også her i de første to år stået i nogle svære valgsituationer, hvor jeg synes, vi har gjort det rigtige, men det har ikke kunnet undgå også at give bagslag.

Elbusserne

Fra Socialdemokratiet lyder det fra Karen Lynn Jacobsen, at hun naturligvis er glad for den store fremgang, partiet står til ifølge meningsmålingen, og at hun umiddelbart tænker, at resultatet, hvis det også afspejler budgetforhandlingerne, kan hænge sammen med problematikken i forhold til elbusserne, som spillede en stor rolle under dem:

– Jeg tror, det kan have noget at gøre med, at vi prøvede at prioritere velfærd frem for elbusser, siger hun.

–  Og så tror jeg, at det er positivt, at folk kan se, at vi gerne vil samarbejde. Vi brugte meget energi i forhold til at skabe et flertal, og det tror jeg, borgerne anerkender. Sammen med, at vi prioriterer velfærd.

Velfærd frem for en klimadagsorden?

– Nejnej, vi vil også gerne have en klimadagsorden, vi synes bare, det er lidt svært i øjeblikket, siger politikeren.

Meningsmålingen

TV 2 Bornholms meningsmåling er lavet af Jysk Analyse, som har talt med 1.004 bornholmske vælgere, og viser, hvor meget de forskellige partier på Bornholm er gået frem eller tilbage i procentpoint i forhold til det seneste kommunalvalg. I parentes står stemmetal i procent for kommunalvalget i 2021 og dernæst, hvad partiet står til at få nu:

Socialdemokratiet (15,4 – 25,5): +10,1
De Radikale (1,9 – 1,1): -0,8
Konservative (12,3 – 16,9): +4,6
Ny Borgerlige (1,7 – 1,0): -0,7
SF (2,9 – 5,8): +2,9
Veganerpartiet (0,5 – 0,0): -0,5
Liberal Alliance (0,0 – 1,6): +1,6
Kristendemokraterne (4,2 – 3,5): -0,7
Lavere skatter og afgifter (0,2 – 0,0): -0,2
Moderaterne (nyt parti): 2,0
Dansk Folkeparti (15,3 – 10,5): -4,8
Venstre (9,6 – 9,9): +0,3
Bornholmerlisten (11,2 – 6,2): -5,0
Danmarksdemokraterne (nyt parti): +1,6
Enhedslisten (23,1 – 10,8): -12,3
Alernativet (1,8 – 2,4): +0,6