Efter handling uden mandat: 10. klasse på Dams Gaard skal i høring

Efter handling uden mandat: 10. klasse på Dams Gaard skal i høring
Foto: Nanna Krogh
NYHED | 27. APR 2023 • 20:21
Jakob Marschner
Journalist
NYHED
27. APR 2023 • 20:21

Skal 10. klasseskolen flyttes fra Vibegård til Dams Gaard midt i Rønne?

Det får den samlede skolebestyrelse for 10. klasse og Ungdomsskolen nu mulighed for at komme med deres bud på i en høring. Også Ungerådet og Handicaprådet får chancen for at give deres mening til kende.

Det vedtog et smalt flertal på 13 mod 10 torsdag aften i kommunalbestyrelsen.

Konsekvenserne af at flytte 10. klasseskolen er ukendte, for kommunens Center for Skole har på grund af en kort tidsfrist måttet opgive at komme til bunds i dem. Hvad det vil koste og hvilke faciliteter og andre ressourcer det vil kræve står derfor også uklart.

Som Bornholms Tidende tidligere har beskrevet, sker det, fordi forslaget om at flytte 10. klasseskolen er kommet til verden i følgegruppen for Rønnes byudvikling. Ikke i kommunens administration eller i børne- og skoleudvalget.

At gå videre med en plan om reelt at flytte 10. klasse blev derfor først politisk vedtaget torsdag. I januar vedtog kommunalbestyrelsen kun at undersøge konsekvenserne, men det har tiden ikke rakt til.

Tiden har været meget knap, fordi følgegruppen for Rønnes byudvikling har kig på en pulje penge med i alt 500 millioner kroner, som Plan- og Landdistriktstyrelsen udbyder med forsøgsordningen "Frie Bymidter".

Her er det en betingelse for at modtage penge, at kommunen flytter et stykke velfærd ind i den bygning, som kommunen søger om penge til.

Den første plan gik ud på at flytte Rønne Bibliotek ind i det planlagte kulturhus i Dams Gaard. Da den plan led skibbrud, vendte følgegruppen for Rønnes byudvikling i stedet blikket mkod 10. klasseskolen.

Borgmester Jacob Trøst (K) har som medlem af følgegruppen medgivet, at "processen ikke har været den bedste" og forklaret, at Rønne-gruppen var presset af en tidsfrist på statspengene i maj måned.

Viceborgmester Morten Riis (EL) har konstateret, at byudviklingsgruppen har handlet uden mandat, når det kommer til at stille forslag om at flytte 10. klasseskolen.

Torsdag aften i kommunalbestyrelsen handlede mest debat om, hvorvidt sagen udelukkende skal i høring hos de parter, der får chancen nu – eller om også Ungdomsskolen (som 10. klasseskolen hænger sammen med) og de ligeledes Vibegård-baserede skoletilbud DASK og Ung på Vej også skal have chancen.

Selve ideen om at flytte 10. klasseskolen til Dams Gaard fandt adskillige partier lovende.

– Vi ser, at der kan være mange spændende ting ved at rykke 10. klasse ned til Dams Gaard. For eksempel at rykke en masse liv derind. Men nu sætter vi en proces i gang om at høre eleverne og deres undervisere om ideen, sagde Maria Fromseier Kjærgaard (S).

– I forhold til Dams Gaard giver det mening at samle nogle af aktiviteterne her. Vi håber, at høringen kan gøre os klogere og føre os videre, sagde Niclas Fick (EL).

 

 

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 27-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Tirsdag: Det variable timepris-produkt er denne tirsdag i gennemsnit 17% billigere end det kvartalsfastsatte produkt. Tørretumblertesten afslører, at du sparer yderligere 4,41 kr. ved at tørre dit tøj kl. 23 i stedet for kl. 18. Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning