Bornholm får færre biblioteker - to store spørgsmål er stadig uden svar

Bornholm får færre biblioteker - to store spørgsmål er stadig uden svar
Der bliver færre biblioteksfilialer i fremtiden. Det vides bare ikke, hvor mange eller hvilke endnu. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 4. NOV 2023 • 15:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
4. NOV 2023 • 15:30

Et eller flere af Bornholms syv biblioteker kommer til at lukke næste år. Ved at samle indsatsen færre steder ønsker bibliotekarerne at skabe et samlet set bedre tilbud. Politisk er der grønt lys og endda begejstring at spore. Men endnu ved politikerne ikke, hvor mange biblioteker, der må lukke. Og hvilke.

Bornholm har i dag syv biblioteker: I Rønne, Nexø, Aakirkeby, Allinge, Hasle, Svaneke og Gudhjem. Desuden hører biblioteket på Christiansø formelt set også under Bornholms Biblioteker.

Men det vil ikke vare ved. Allerede næste år kommer et endnu ukendt antal biblioteker til at lukke. Hvilke biblioteker, der lukker, er også uafklaret.

Det sker ikke bare for at spare de 350.000 kroner, som næste års kommunebudget lægger op til at tage fra bibliotekerne fra 2025. Det sker også, fordi både Bornholms bibliotekarer og ledelsen af Bornholms Biblioteker tror på, at man kan skabe et bedre samlet tilbud ved at have biblioteker på færre adresser.

Bibliotekarerne og deres ledelse tror på, at færre biblioteker, der til gengæld får bedre fysiske rammer end i dag, vil give bedre bornholmske bibliotek end i dag. Særligt hvis de tilbageværende biblioteker også kommer mere ud af huset og er mere opsøgende i forhold til publikum. For eksempel ved at oprette flere afhentningssteder til biblioteksbøger, som folk kan låne digitalt.

"I takt med at der bliver frigivet personaleressourcer fra filialerne, bliver der basis for at arbejde med opsøgende formidling på nye måder ?med borgeren i fokus", hedder det for eksempel i den nye fireårige biblioteksstrategi, som kommunalbestyrelsens fritids- og kulturudvalg godkendte torsdag.

– Jeg ser med stor glæde på det, der er i gang. Bibliotekerne har engagerede medarbejdere, der tør at tænke nogle tanker om at gøre tingene anderledes, siger udvalgsmedlem Torben Kofod Ager (K).

– Jeg kan bekræfte, at meningen er at skabe et bedre tilbud end i dag, men på færre adresser. Intentionen er at skabe et rigtig godt bibliotekstilbud, siger Bjarne Hartung Kirkegaard (KD), også medlem af fritids- og kulturudvalget.

Ingen tal på bordet endnu

Torben Kofod Ager og Bjarne Hartung Kirkegaard fortæller begge, at de ikke har set noget tal på, hvor mange biblioteker der må lukke. Eller nogen oversigt over hvilke biblioteker det kunne blive.

– Der er et års tid til at finde den bedste måde at gøre det på. Der har været mange modeller på bordet. Men vi har ikke besluttet noget om, hvor mange og hvilke biblioteker, der skal lukke, siger Bjarne Hartung Kirkegaard.

Hvor mange af dagens biblioteker skal lukke, før man kan gennemføre den her plan?

– Det tør jeg ikke at sige. Selvfølgelig er der nogle tal, men for mig handler det om, at det bliver gjort ordentligt. Og jeg ved, at der bliver arbejdet meget grundigt med det. Det arbejde har jeg fuld tillid til, siger Torben Kofod Ager.

– Nu går biblioteksfolkene i gang med at arbejde på næste fase. Jeg tænker, at spørgsmålene om hvor mange og hvilke biblioteker, der må lukke, bliver nogle af de næste ting, som vi skal tage stilling til, siger han.

Biblioteket skal mange ting

Den nye biblioteksstrategi voksede i starten af året ud af, at bibliotekerne ikke har penge nok til de mange og forskellige opgaver, som biblioteker har i dag.

I foråret kom bibliotekernes brugere med i arbejdet, både med en brugerundersøgelse og et offentligt møde om fremtidens biblioteker. I efteråret har bibliotekernes ledelse og personale så samlet op med to temadage, der tog afsæt i brugernes og personalets ønsker.

– Personalet har gået godt til den her opgave. De har sagt: Hvor er det spændende, at vi kan få lov at tænke ud af boksen og gøre tingene på en anden måde, end vi har gjort de sidste 25 år, siger Bjarne Hartung Kirkegaard.

Det har mundet ud i en den nye strategi, der også indebærer, at bibliotekerne skal danne ramme om både flere og bredere arrangementer end i dag. Og at bibliotekerne endnu mere end i dag skal være omdrejningspunkter for den offentlige debat på Bornholm.

Biblioteket skal i højere grad end i dag også komme ud til det publikum, der har svært selv at komme på biblioteket. Eller har svært ved den digitale verden, som også biblioteksvæsenet satser stadig mere på. At styrke børn og unges læselyst er endnu et mål.

– Der er ingen tvivl om, at man skal arbejde hen imod at starte noget andet, hvis man ender med at lukke et antal biblioteker. Men det skulle gerne ende med, at man samlet set får mere, end man mister, siger Torben Kofod Ager.