1. maj med splittelse og søm i ny fane

1. maj med splittelse og søm i ny fane
Jens Christian Olsen sømmer fanemærket fast på FH Bornholms fane. Foto: Holger Larsen
NYHED | ABONNENT | 1. MAJ 2023 • 17:10
Holger Larsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
1. MAJ 2023 • 17:10

Den fælles 1. maj på Bornholms Efterskole blev knap så fælles som tidligere.

Der er både popcorn, grillpølser og solskin, da der mandag eftermiddag holdes fælles 1. maj på udendørs arealet ved Bornholms Efterskole i Rønne.

"1. maj 2023 sammenhold" står der på plakaten for arrangementet, men sammenholdet i fagbevægelsen og mellem fagbevægelse og de politiske arbejderpartier har lidt et knæk. Rutinerede 1. maj-deltagere kan da også fortælle, at der var flere deltagere i arrangementet sidste år.

Joan Prahl Parente, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation på Bornholm ærgrer sig i sin tale og siger, at det har været særligt vanskeligt at planlægge dette års 1. maj.

En kile i et godt samarbejde

Balladen om afskaffelsen af Store Bededag (som har eksisteret siden 1686) som en helligdag med virkning fra 2024 betød, at fagbevægelsen flere steder i landet valgte at holde 1. maj uden politisk deltagelse.

– Vi her på Bornholm er desværre splittede, siger Joan Prahl Parente.

– Metal Bornholm er ikke med til dette års fælles markering af 1. maj, da de har valgt at afholde 1. maj uden politisk deltagelse. FH Bornholm har stor respekt for deres beslutning, men er også af den opfattelse, at regeringen har sat en kile ind i et ellers godt samarbejde, siger FH-formanden.

Hun fortæller, at man i bestyrelsen er enige om, at landspolitik og lokal politik er to ting.

– Vi samarbejder godt med de lokale partier, og derfor valgte vi at holde fast i fælles 1. maj. Vi har i høj grad brug for at tale til de lokale partier, i håbet om, at de vil bringe vores bekymringer om Danmarks retning, videre til deres partier på Christiansborg. Dog var vi også enige om, at vi ikke kunne se medlemmer af Folketinget, eller medlemmer af regeringen som talere ved dette års 1. maj, siger hun videre og kommer til slut i sin tale ind på Lizette Risgaard-sagen:

– Det må aldrig være folkedomstolen, der afgør om noget er rigtigt eller forkert. I en så alvorlig sag skal det være en formel undersøgelse, som afdækker og kommer med fakta, siger hun blandt andet.

FH Bornholms fane

Mens Joan Prahl Parente slår nogle verbale søm i, får hendes forgænger på formandsposten, Jens Christian Olsen, æren af rent fysisk at slå søm i FH Bornholms nye fane. FH-fanen får sit fanemærke, som fortæller historien om, at fanen er lavet af bornholmske FGU-elever.

FH Bornholm fik som den første afdeling under FH en fane. FH opstod efter en fusion mellem LO og FTF, og fanen er en gave fra LO Bornholm.

– Jeg henvendte mig til FGU Bornholm, fordi de har et godt syværksted og spurgte, om de kunne tænke sig at sy fanen til FH Bornholm, fortæller Jens Christian Olsen om den usædvanlige historie bag fanen, som FH Bornholm modtog i forbindelse med den stiftende generalforsamling.

– Jeg fik ideen til, at FGU Bornholm skulle sy den, fordi FGU er meget vigtig for fagbevægelsen. Det er FGU, der løfter den ungdom, som ellers ikke kommer med på vognen, og i den bornholmske fagbevægelse er vi meget stolte over vores FGU’ere, siger Jens Christian Olsen.

FGU står for den forberedende grunduddannelse og henvender sig til unge med det mål, at de kan komme videre ind på en gymnasiel uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Der var ikke helt så mange faner, som der kunne have været ved det fælles 1. maj-arrangement på Bornholms Efterskole. Foto: Holger Larsen