Sidsel får 250.000 kroner fra fond

Sidsel får 250.000 kroner fra fond
Lektor Sidsel Christensen modtager 250.000 kroner fra Trygfonden. Hun vil undersøge, om kreativ skrivning kan modvirke psykisk mistrivsel blandt gymnasielever. Eget foto
NOTITS | 1. FEB 2024 • 08:00
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
1. FEB 2024 • 08:00

Lektor på Campus Bornholm vil undersøge, om kreativ skrivning kan modvirke psykisk mistrivsel.

Trygfonden har givet penge til et projekt, kreativ skrivning, som lektor Sidsel Toft Christian fra Campus Bornholm står bag. Sidsel Toft Christensen modtager 250.000 kroner til at undersøge, i hvilken grad kreativ skrivning kan forebygge psykisk mistrivsel på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Stigende psykisk mistrivsel blandt unge er et problem, og inden for behandling af psykisk syge er der indikationer af, at kreativ skrivning i grupper har positiv effekt på deltagernes mentale sundhed. Derfor vil Sidsel Toft Christensen og hendes samarbejdspartnere undersøge, om den gavnlige effekt kan overføres til gymnasieelever.

Både internationalt og nationalt anvendes kreative skriveværksteder inden for sundhedssektoren, og kreativ skrivning betegnes som en af de mest lovende og potentielt omkostningseffektive tiltag. Der eksisterer dog endnu ikke viden om, hvorvidt resultaterne kan overføres til en bredere målgruppe.

Lektor Sidsel Christensen modtager 250.000 kroner fra Trygfonden. Eget foto

Kreativ skrivning kan for eksempel være at skrive om egne eller fælles refleksioner eller at skrive prosa og poesi.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Campus Bornholm, Psykiatrisk Center Bornholm og Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, og målgruppen er de cirka 110.000 gymnasieelever i Danmark. heniDAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 22-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Torsdag eftermiddag, fredag morgen: Gode priser efter midnat. Gode som i meget, meget, meget lave. Mellem kl. 00 - 06 koster el 1,45 kr./kWh alt inkl. i gennemsnit. Det er cirka 2,45 kr./kWh billigere end kogespidspriserne kl. 17-18-19-20. Så flyt dit forbrug og få en yderligere besparelse. Opdateret kl. 13.14. Næste opdatering kl. 00.14.

Bornholms energi og forsyning