Politiets nye ansigt tager flere kasketter på

Politiets nye ansigt tager flere kasketter på
Lene Bidstrup. Foto: Sarah Thun Kristensen
DAGENS NAVN | ABONNENT | 17. MAJ 2024 • 05:30
DAGENS NAVN | ABONNENT
17. MAJ 2024 • 05:30

Lene Bidstrup er ny kommunikationsmedarbejder hos Bornholms Politi, og i en lille politikreds som Bornholms kræver den rolle, at man kan lidt af hvert.

Hvorfor har du søgt jobbet hos Politiet?

– Det har jeg af to primære grunde. For det første kunne jeg godt tænke mig at få et arbejde her på Bornholm, hvor jeg har boet i lidt over to år. Jeg har haft et ønske om at blive en lidt større del af det lokale samfund og få et større netværk herovre.

– Den anden grund er selvfølgelig, at jeg også synes, det lød som et enormt spændende job; at kunne få et indblik i den verden her, og mange forskellige spændende typer opgaver og faglige udfordringer.

Hvad er din baggrund?

– Min faglige baggrund er, at jeg er uddannet i journalistik og offentlig administration. Jeg har arbejdet dels hos Københavns Kommune i en del år med kommunikation og borgerinddragelse som mit område, og så har jeg senest arbejdet i Friluftsrådet, også med kommunikation - det har dog været lidt mere politisk kommunikation, kan man sige.

– Under corona fik jeg også en lille dreng, og det begyndte at blive tydeligt for min mand og jeg, at vi rigtig godt kunne tænke os at flytte et andet sted hen. Jeg gik sådan lidt og drømte om at flytte tilbage til Bornholm. Og så nogenlunde samtidig fik Friluftsrådet en ny direktør, som jo er Winni Grosbøll, der er tidligere borgmester på Bornholm. Så da jeg kom og sagde, at jeg drømte om at flytte til Bornholm, så kunne hun ikke andet end være nogenlunde forstående overfor det.

– Så jeg fik en rigtig god og fin aftale om, at jeg kunne flytte herover, og så kunne jeg arbejde hjemmefra tre dage om ugen.

Hvordan har din første tid i jobbet været?

– Den har været god. Det er mega søde kolleger og mennesker og en masse spændende udfordringer. Det er sådan lidt en løbende start, fordi der ikke er andre kommunikationsmedarbejdere til at lære mig op.

– Så det er en kombination af, at der fra dag et ligger en masse opgaver, som skal håndteres på en eller anden måde, og så er der også en masse ting, man ligesom skal sætte sig ind i, og systemer og så videre. Så det har været en spændende og travl opstart.

 

Hvordan adskiller jobbet her sig fra andre andre kommunikationsjobs, du har haft?

– I mine tidligere jobs har det været en helt anden rolle, man har haft i forhold til pressen, fordi der sad man som kommunikationsansvarlig og ligesom prøvede at sende historier ud til journalisterne, og tigge og bede om de ikke nok ville skrive et eller andet om ens emne.

– Hos Politiet er det lidt den anden vej, kan man sige, at der er enormt stor pressemæssig interesse for det, vi laver, og det er ikke altid, vi kan give alle oplysninger. Men det er generelt en kæmpe gave for Politiet som organisation, at der er så stor interesse både fra borgere og medierne, for vi har også en stor interesse i at være synlige overfor den brede befolkning, og fortælle om det, vi laver.

– Og så er det sådan lidt mere akutte situationer nogle gange. I Friluftsrådet var der jo ikke nogen, der faldt døde om, hvis man ikke lige lykkedes med sin arbejdsopgave, og sådan kan det jo potentielt være her. Så måske der også følger et lidt tungere ansvar med.

Hvad er særligt ved Bornholms politikreds?

– Der er flere forskellige ting, der er ret specielle. Vi er eksempelvis ikke særlig mange medarbejdere i forhold til, hvad de er i de andre politikredse, men derfor er det stadigvæk de samme funktioner, vi skal kunne varetage. Så hvor der i de andre kredse måske kan sidde adskillige medarbejdere, som arbejder kun med én ting, så har medarbejderne her mange forskellige kasketter, som vi skal kunne jonglere rundt med.

– Det samme gælder for min funktion, kan man sige. I andre kredse har de måske en, der tager sig af intranet, en der tager sig af hjemmesiden, en der tager sig af pressen, og en der tager sig af grafik og sociale medier og sådan noget. Og her er det mig, der skal kunne det hele.

 

Hvorfor er du vendt tilbage til Bornholm?

– Bornholm er jo bare utrolig smuk og dejlig at være på. Naturen kan noget helt særligt herovre, synes jeg. Der er ikke noget andet sted i Danmark, der ligner Bornholm. Jeg har nogle gange tænkt, at det er sådan et lidt tarveligt sted at vokse op, fordi man aldrig finder noget, der kan sammenlignes helt med det. Det har jeg så valgt at give videre til min søn.

– Men nej, her er bare mega smukt, og der er højt til himlen, og så er det også en anden type samfund end i storbyen. Jeg kan godt lide det der med, at man passer på hinanden på en anden måde, man kommer hinanden ved, og man snakker sammen på tværs af uddannelse og professioner.

– Jeg synes, at folk er mere forskellige og kan bidrage til samfundet på mange forskellige måder.


Lene Bidstrup

40 år, gift og har en søn, opvokset i Østermarie, men bor nu i Olsker.

Har en kandidat i journalistik og offentlig administration.

Startede 1. april som kommunikationsmedarbejder ved Bornholms Politi.