Erik melder sig som spidskandidat: Der er brug for et nyt hold

Erik melder sig som spidskandidat: Der er brug for et nyt hold
Erik Kryger nyder at opholde sig i sin lille have. Foto: William Sonne Kaalø
DAGENS NAVN | ABONNENT | 25. SEP 2023 • 05:30
DAGENS NAVN | ABONNENT
25. SEP 2023 • 05:30

55-årige Erik Kryger vil være spidskandidat for Socialdemokratiet. Han mener, der er brug for nye spillere i det politiske miljø på Bornholm. 'Der er brug for frisk luft og nytænkning', siger han.

Samtidig med at den noget mere kendte Anne Thomas meldte sig som spidskandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet, gjorde den noget mere ukendte Erik Kryger det samme. Han er født og opvokset på Vestegnen, men kom til Bornholm, da han var 20 år gammel. Han var professionel soldat i Opklaringsbataljonen på Almegårds Kaserne i 20 år og har i den periode også været udsendt. Siden da blev han uddannet faglært skovarbejder, som også er hans titel i kommunen i dag.

– Mit skifte fra Forsvaret bunder i - og det er ikke nogen hemmelighed - at jeg så udviklingen i Afghanistan. Jeg blev tilbudt et forkortet karriereforløb til oversergent, men så skulle jeg udstationeres igen med det samme til Helmand. Med den udvikling, jeg var vidne til dernede på hold 8, var det tydeligt for mig, det ville ende, hvor det endte. Derfor valgte jeg at sige nej og skifte livsbane og komme ud at lave noget andet. Så det er et helt bevidst valg for mig. Ikke fordi jeg havde brug for nogen ro, da jeg er vurderet mere end særdeles egnet til at fortsætte den karriere – men det er et menneskeligt valg. Jeg mistede troen på det, vi lavede. Jeg kunne se, hvor udviklingen bar hen. Det er vigtigt, man bevarer sin personlige integritet og holder fast i den.

Hvorfor vil du engagere dig i kommunalpolitik?

– Det vil jeg, fordi jeg kan se, der er brug for nogle ændringer her på Bornholm. Jeg tror, det er nødvendigt, der kommer nogle andre spillere på banen i det politiske miljø. I det felt tror jeg, jeg kan bidrage med en lidt mere håndværkermæssig kontant tilgang.

Du siger, der er brug for andre?

– Ja, nye spillere på banen i forhold til det siddende hold. Efter hvad vi har set i en årrække, er det min klare vurdering, der er brug for frisk luft og nytænkning, fordi vi har et politisk klima, hvor tingene er gået hen og blevet fastlåste. Man bruger en masse kalorier på at diskutere busser, hvor man tænker: er det nødvendigt? Skulle vi ikke bare se at få købt de busser og så komme videre? Der tror jeg, jeg kan bidrage med en mere kontant tilgang til at skabe forståelse for, hvad der er forudsætningsskabende for at komme ud af det dødvande, vi er i på Bornholm.

Men tror du ikke også, det er de andre siddende politikeres ambition? Hvordan tror du, du kan lykkes med det?

– Ved at italesætte det på den måde, at man er nødt til ikke at være for flimrende og bred i sine politiske ambitioner. Der er nogle enkelte politikere på tværs af partierne, der har fat i udviklingen med energiøen, som jeg mener er et flagskib. Vi er nødt til at få bornholmerne til at se, at der er nogle forudsætningsskabende udviklinger, vi er nødt til at sige ja til. Hvis vi er i et felt, som nogle i det politiske miljø er i, som helst vil bevare status quo, siger man også nej til udvikling på Bornholm. I den tid vi er i lige nu, er det enormt vigtigt at vi ser de muligheder, der er i stedet for at se begrænsninger. Det er enormt vigtigt, der kommer lidt nye spillere på banen, der har en lidt mere positiv tilgang til dialogen.

På bagsiden af fredagens avis står der i præk: en bornholmer er en person, der ønsker fremskridt uden forandringer. Er det sådan en holdning, du henviser til?

– Jeg vil sige det sådan, at man ikke skal gå ud og stikke dem det i skoene. Men der er en tendens til, at vi godt alle sammen vil holde fast i det trygge og det, vi kender. Den der ro og stabilitet, der er omkring det. Vi kan alle sammen blive rystet lidt, hvis vores tilværelse ændrer sig. Men i den situation vi er i nu, er vi nødt til at engagere hinanden. Vi er nødt til at skulle i en anden retning. Vi er nødt til at ændre vores tilgang til samfundet her på Bornholm og være proaktive og opsøgende i forhold til de muligheder, der ligger for udvikling og vækst.

Hvordan har partiet reageret på dit kandidatur?

– Jeg er kun blevet mødt med en positiv tilkendegivelse fra partiet. Det er super stærkt felt, der stiller op nu her. Der kommer flere til. Jeg har i hvert fald kendskab til én, men han må selv breake sit kandidatur.

Det er ikke noget, du vil ud med?

– Nej, for det skal man selv gøre. Man skal selv stå frem og sige: jeg er på banen. Men den proces, vi er i i Socialdemokratiet er super positiv, fordi vi arbejder sammen mod et fælles mål for Bornholm. Det mål er stabilitetsskabende ændringer på øen.

 

Lad os tage udgangspunkt i de netop afsluttede budgetforhandlinger. Hvis du sad til forhandlingerne, hvad havde du så prioriteret, og hvor havde du sparet?

– Det er lige til højrebenet for mig at svare på. Jeg er i den grad ikke tilhænger af, at vi går efter de bløde værdier. Jeg er i den grad tilhænger af, at vi skal bevare velfærden mest muligt. Jeg mener, at vi den proces, vi har været igennem, er gået for hårdt til den.

Altså i forhold til resultatet af forhandlingerne?

– Ja, det mener jeg. Vi kan tydeligt se, det skaber nogle dønninger derude. Det er uhensigtsmæssigt for os som samfund at skabe de dønninger som politikere.

Er det skolerne, du tænker på?

– Skolerne er et supergodt eksempel. Det er børnene og de ældre, der står for skud – og det rammer mig i hjertekulen, at det er de svageste i samfundet, der ikke kan forsvare sig, som skal betale den største pris. Vi ser forældegrupper, der kommer på banen. Lærerne har heller ikke været inkluderet i processen. Det er svært at se, at det skal så langt ud.

Omvendt må du jo også kunne se, at man skulle spare 100 millioner kroner. Er det så ikke utopi, at du ville kunne friholde de områder?

– Nej, det er ikke utopi. Jeg mener, vi skal se i en tidshorisont over en længere økonomisk ramme. Jeg tror på, vi skal ud og se, at den effekt vi får fra energiøen er en økonomisk rettesnor. I den forbindelse mener jeg ikke, vi skal være bange for at gå ud og lave en promillejustering på skatten. Jeg ved godt, jeg er den eneste, der tør gå ud og sige det – men det mener jeg. Jeg mener, vi skal skrue lidt op for skatten i en årrække og så flade den ud igen, når vi får rettet skuden op her på Bornholm. Den situation vi er i nu er brandslukning, og det er ikke sidste gang, vi har set den, hvis vi ikke får lavet drastiske ændringer.

 

Hvad havde du sparet på?

– Sparet på nu her? Jeg tror ikke på, vi går ud og vinder nogle sejre ved at spare på de bløde værdier. Hvis vi skal ud og se på noget, der giver en virkelig besparelse, så skal vi tage hårdt fat. Vi skal se på driften og driftsoptimering- og samling for at se, hvor der ligger store økonomiske besparelser.

Hvor er det så?

– Hvis vi ser på, at der skal optimeres, er der en mulighed særligt omkring bygningsmassen. Det er ikke en, som er ubekendt. Kommunen ligger inde med en alt for stor bygningsmasse, hvor vi har en vedligeholdelsesgrad, som er skredet for os i løbet af mange år. Vedligeholdelsesgraden er for nedadgående, og der river vi jo økonomien med.

Så man kunne afhænde nogle bygninger?

– Jeg tror, vi aktivt skal se, hvad vi bruger vores penge på. Det giver ikke mening, vi bruger en masse ressourcer på at drifte alt for store arealflader og alt for stor en bygningsmasse i forhold til den reelle drift.

 

Du siger, der er blevet sparet for meget på de bløde værdier. Det har dit eget parti været med til at træffe beslutning om. Hvad synes du om det?

– Det er fordi, Socialdemokratiet er gået ind med den tilgang, at vi ønskede at skabe et forlig. Vi ønskede at få en løsning for Bornholm, så vi ikke havnede i den situation, der hed statslig administration.

 

Men hvad synes du om, at man er gået med til de besparelser?

– Jeg har jo ikke været en del af forhandlingerne, er jeg nødt til at sige, så det er meget svært for mig at påvirke. Jeg kan jo kun holde fast i det, jeg sagde til dig før: at jeg mener, man er gået for hårdt til den. Der er blevet pillet ved nogle ting, hvor beløbsrammerne for de ting, der skaber dønninger i vores lille samfund, er for små til at det er noget, der betyder noget for vores fælles økonomi på Bornholm.

Men ville du have sagt ja til budgettet, hvis du sad i stolen?

– Ja, for alternativet, som det ser ud lige nu, er at skrue på skatten. Den ville jeg have sat i spil, hvis jeg havde haft indflydelse. Det er nok det, der er mest resultatskabende lige nu – at lave en lille justering op, og så skruer vi ned, når den effekt, der kommer fra energiøen, rammer. Vi kan ikke blive ved med det andet. Vi risikerer, næste gang der er budgetforhandlinger, at stå i samme situation, hvis vi ikke er visionære og får taget nogle tunge beslutninger, som jeg tror, de fleste her på Bornholm godt ved hvad er.


Erik Kryger

Alder: 55 år

Bopæl: Rønne

Job: Skovarbejder i Bornholms Regionskommune

Civilstand: I et forhold

Børn: Én datter

Politisk parti: Socialdemokratiet