Direktør er ny i bestyrelsen

Direktør er ny i bestyrelsen
Direktør Jacob Lund er ny i bestyrelsen i Foreningen Alm. Brand af 1792. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | 24. MAR 2024 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
24. MAR 2024 • 15:30

Jacob Lund er nyt bestyrelsesmedlem i Foreningen Alm. Brand af 1792.

Gudhjemboen Jacob Lund er nyvalgt medlem af bestyrelsen i Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba, der blandt andet står bag forsikringsselskabet Alm. Brand. Han har tidligere været suppleant for Boris Nørgaard Kjeldsen.

Foreningen havde inden sin generalforsamling og ordinære repræsentantskabsmøde besluttet at udvide bestyrelsen fra fem til otte medlemmer.

– Udvidelsen af bestyrelsen skal ses i sammenhæng med foreningens kommende flere og nye aktiviteter, hvor både den samlede arbejdsmængde og kompleksiteten i opgaverne vil forøges i forhold til tidligere. Det kalder på en bredere kompetenceprofil for den samlede bestyrelse, forklarer bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt de 93 medlemmer af repræsentantskabet, som er foreningens øverste myndighed, og repræsentantskabsmødet valgte altså direktør Jacob Lund fra Valgkreds Bornholm til en af de otte pladser. Valg til foreningens bestyrelse sker hvert andet.

Ved den efterfølgende konstituering blev gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen fra Region Sjælland valgt som formand.

Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba har cirka 700.000 medlemmer, som alle er kunder i Alm. Brand, Codan og Privatsikring. Alm. Brand af 1792 fmba ejer 46,7 procent af aktierne i Alm. Brand A/S, der driver Alm. Brand Group.