Nye fuglearter spottet på kunstig ø

Nye fuglearter spottet på kunstig ø
Der er flere gange blevet foretaget rydninger af områder på Peberholm. Foto: Øresundsbron
22. JUN 2022 • 15:30

Når bornholmere og turister drøner over Øresundsbroen for at komme en tur til eller fra resten af Danmark, gå turen over den kunstige ø Peberholm, der danner overgangen mellem bro og tunnel. Øen har en stærk biodiversitet, og nu begynder nye fuglearter at yngle på øen.

Selvom hastigheden ofte er over de 100 kilometer i timen, når turen går over Øresundsbroen, kan man godt fornemme at naturen har frit spil på den kunstige ø Peberholm, der blev etableret i forbindelse med Øresundsforbindelsen, og som danner overgang mellem tunnel og bro. Der er masser af vegetation og de nyeste opgørelser på øen viser, at planter og fugle der tidligere har forladt øen, nu vender tilbage.

– Viber, store præstekraver og måger har været tæt på at forsvinde på grund af tættere vegetation. Men efter sidste års rydning af buske og træer kan vi se, at de har etableret sig mere på øen og bliver dér, siger Hans Ohrt, miljøkonsulent på Øresundsbron.

Der er hen over årene observeret hundredvis af interessante og delvist sjældne fugle- og plantearter på Peberholm, og efter en stor oprydning, hvor vegetationen er blevet mindre tæt trives visse plante- og fuglearter bedre.

– Når vegetationen bliver mindre tæt, trives lyskrævende planter bedre, blandt andet kødfarvet gøgeurt, som har spredt sig til flere steder i det seneste år. Majgøgeurt er en helt ny orkidéart på øen, og flere planter, der har været væk i flere år, har endelig fundet vej tilbage til øen, siger Hans Ohrt.

Fiskehejren har etableret en koloni på øens sydside og ynglede der for første gang i år. Skeanden har også fået sin første rede på Peberholm. Og iagttagelsen af splitternen er lidt ekstra interessant i år. Splitternen er en stor terne, der blandt andet kendes på sit sorte næb med gul spids og den sorte nakketop.

– Sent i yngleperioden blev der observeret en lille bestand af splitterner i det ryddede område på sydsiden af øen. Vi tror, at de begyndte at bygge rede et andet sted og derpå flyttede til Peberholm. At tiltrække ynglende terner er et af hovedmålene for naturplejeindsatsen på øen, siger Hans Ohrt.

Der planlægges allerede til efteråret en ny rydning af nogle områder på øen for at sikre en biologisk mangfoldighed, så måske kan bilister på vej til eller fra hovedstaden være heldig at spotte en sjælden fugl eller plante.