Her er de næste skridt mod energiøen

Her er de næste skridt mod energiøen
Landanlæggets planlagte placering er over Sose Bugt – med planlagt ilandføroing af kabler hele vejen fra Arnager og et godt stykke videre forbi Sose. Kilde: Energinet
NYHED | 21. MAR 2023 • 11:03
NYHED
21. MAR 2023 • 11:03

Efter et møde mandag har Energinet fremlagt de næste skridt i etableringen af energiøen.

Til et møde på Møbelfabrikken i Nexø mandag aften præsenterede Energinet sit nyeste bud på udseende og indpasning af den kommende omformerstation, der skal bygges syd for Aakirkeby som led i etableringen af energiøen.

Placeringen er ifølge Energinet valgt af flere grunde, og i en pressemeddelelse fortælles blandt andet:

– Den østlige placering giver god plads til landskabelig indpasning af stationen, blandt andet et bredt bælte af træer. Samtidig hænger den østlige placering tæt sammen med den valgte arkitektoniske løsning, som er blevet kaldt sprækkedalen. Her deles stationen op i to dele, der tilsammen danner en kile med bygninger på hver side. Samtidig genetableres Risebæk i et naturligt slynget forløb mellem de to dele af stationen, for tilsammen at danne et rekreativt vådområde. Bygningerne udformes med skrånende vægge med en facadebeklædning i naturlige farver, der understreger sprækkedalen.

Lokalplan skal fremsendes

Principperne for udformningen af stationen vil ifølge Energinet danne grundlag for den ansøgning om lokalplan, som i den nærmeste fremtid vil blive sendt til Bornholms Regionskommune. Herefter skal ansøgningen behandles både administrativt og politisk, og der afholdes en offentlig høring, inden lokalplanen kan vedtages – formentlig til juni næste år, oplyser Energinet.

– Det er Bornholms Regionskommune, der sætter rammerne for, hvordan stationen skal udformes og passes ind i landskabet. Jeg synes, at vi sammen med dem, og de bornholmere der har deltaget, har lavet et godt grundlag for det videre arbejde. Og så er det vigtigt at sige, at stationen ikke er færdigprojekteret endnu, så der kan godt blive ændret lidt på detaljer og layout. Det kommer endeligt på plads, når vi har udbudt opgaven og fundet vores leverandør, der skal bygge stationen, udtaler Kim Søgaard Mikkelsen, hovedprojektleder for Energiø Bornholm i Energinet.

Forud for offentliggørelsen har Energinet været i kontakt med de lodsejere, der kan komme til at lægge jord til stationen. Energinet har også kontaktet de naboer, der kan komme til at bo tættest på stationen.

Tidsplan

Marts 2023:
Ansøgning om lokalplan til Bornholms Regionskommune
Igangsættelse af lokalplan
Udarbejdelse af planforslag og miljørapport
Forår 2024:
Godkendelse af planforslag og miljørrapport
Forår 2024:
Offentlig høring
Juni 2024:
Endelig vedtagelse af planer og offentliggørelse