Den røde affaldssæk bliver en selvhenter

Den røde affaldssæk bliver en selvhenter
Det koster en lille million, hvis de røde sækkes skal deles ud som normalt. Arkivfoto
NYHED | 5. MAR 2024 • 05:30
NYHED
5. MAR 2024 • 05:30

Har man brug for ekstra affaldssække, skal man nu selv på genbrugspladsen og hente dem. Det koster næsten en million kroner at omdele de røde ekstrasække, og de bliver alligevel ikke brugt, lyder forklaringen. 

I årevis har bornholmere været vant til at modtage et par røde sække til ekstra affald.

Sækkene er blevet leveret til døren, når skraldebilen alligevel har været forbi, men fra starten af året var det slut, og sådan fortsætter det nok med at være.

Onsdag skal natur-, miljø- og planudvalget tage stilling til, om sækkene skal husstandsomdeles, indtil den nye ordning træder i kraft, eller om der bliver tale om en hent-selv-løsning.

Minimumsprisen for at husstandsomdele er ifølge sagsfremstillingen 940.000 kroner, hvilket svarer til en merudgift på cirka 45 kroner per husstand. Da erfaringen samtidig viser, at under halvdelen af ekstrasækkene bliver benyttet til formålet, vurderer Bofa, at omkostningerne ikke står mål med fordelen ved en husstandsomdeling. Derfor foreslår det kommunale affaldsselskab, at affaldssækkene i stedet distribueres fra de seks genbrugspladser, hvor bornholmere kan hente dem i åbningstiden. I begge tilfælde kan borgerne maksimalt få udleveret og afhentet tre ekstra affaldssække i 2024.

Flyder over det hele

Det er Fugato, der indtil 1. oktober står for indsamlingen af dagrenovation hos de bornholmske husstande, og Fugato-direktør Kristoffer Nothlev mener, at det er den rigtige løsning at gå over til, at borgerne kun henter sækkene efter behov.

– Hvis man absolut vil have de her røde sække, synes jeg, det er den rigtige løsning, for de bliver ikke brugt ret meget. Jeg synes, det er ressourcespild. Vi ser dem ligge og flyde over det hele, og mange af dem ender alligevel i skraldesækken, siger Kristoffer Nothlev.

I kølvandet på at den famøse kontrakt med HCS i december 2022 blev revet i stykker, indgik Fugato en midlertidig kontrakt for indsamlingen med Bofa for 2023 og 24. Allerede dengang gjorde Fugato-direktøren opmærksom på, at man ikke længere ville dele de røde ekstrasække ud ved husstandene.

– Men da vi laver kontrakten, går jeg så med til, at vi deler ud som normalt i 2023, men at der i 24 skal findes en anden ordning, forklarer direktøren.

Bofa har altså vidst i en rum tid, at der skulle findes en ny ordning for 2024, men alligevel er året begyndt uden en løsning. Bofa-direktør Jens Hjul-Nielsen forklarer, at forsinkelsen skyldes, at man har forsøgt at finde en billigere løsning på at få omdelt de røde sække.

– Jeg kan ikke gå ind i, hvem vi har talt med, men det korte af det lange er, at vi ikke har kunnet skaffe det billigere, end det vi har fremlagt for politikerne. Og så må de tage stilling til, om de synes, man får den nødvendige service for de penge. Vi havde håbet, at vi kunne få det markant billigere et andet sted, men vi må konstatere, at det kan vi ikke, siger Jens Hjul-Nielsen.

Halvdyrt at dele ud

940.000 kroner inklusive moms kan umiddelbart lyde lidt halvpebret for at dele sækkene ud, men det har Kristoffer Nothlev et lidt andet syn på.

– Hvis de skal deles ud til 20.000 adresser, så bliver det halvdyrt. Prøv at spørge PostNord eller GLS, hvad de skal have for at levere tre sække med den størrelse, de nu har ud til hver husstand. Der tror jeg egentlig, det er billigt det der, siger Kristoffer Nothlev.

Hverken Bofas brugerråd eller Handicaprådet er blevet hørt i sagen, da prisniveauet først blev kendt efter det seneste brugerrådsmøde. Borgerne ønsker typisk at anvende sækkene i forbindelse med højtider, herunder påske, hvorfor Bofa har brug for hurtig afklaring, fremgår det.

Fra 2025 ændres ordningen for ekstra sække til en tilkøbsordning som en del af kontrakten med Meldgaard.