Lukket museum: Kæmper for medlemmer med gratis tiltag

Lukket museum: Kæmper for medlemmer med gratis tiltag
Bornholms Kunstmuseum lukkede ned for besøgende i oktober 2023. Her påbegyndte man en ny storstilet ombygning. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen
NYHED | ABONNENT | 16. MAJ 2024 • 05:30
NYHED | ABONNENT
16. MAJ 2024 • 05:30

Et kunstmuseum under ombygning kalder på nye kreative tiltag for Bornholms Museum. Her skal gratis entré til andre kulturtilbud og en ny børneklub fastholde medlemmerne, indtil man igen slår dørene op til det nye storstilede museum i Rø.

Det kan være en svær øvelse at fastholde medlemmer med et nedlukket kulturtilbud.

Den læring mærker Bornholms Museum nu på egen krop, efter man i oktober lukkede kunstmuseet i Rø. Det skete som bekendt som led i den store museumsombygning, der foreløbig meldes klar ved udgangen af 2025.

Og at man nu står i en virkelighed, hvor museumsforeningens centrale tilbud er lukket, er noget, der smitter af på medlemstallet. Sådan lød det fra formand Jørgen Selmer, da han onsdag afgav sin beretning til Bornholms Museumsforenings generalforsamling.

– Der har været en lille tilbagegang i medlemstallet, lød det fra formanden, der samtidig kunne konstatere det åbenlyse:

– Det er en stor udfordring at sikre medlemstallet i en tid, hvor museet skal lukke for ombygning.

Det er med andre ord heller ikke en overraskelse, at tallet nu daler. Man har derfor også fra foreningens side sikret sig nogle esser i ærmet for at holde gryden i kog, kunne formanden berette.

– Vi har indgået aftale med Oluf Høst Museet og Gudhjem Museum om, at vores medlemmer kan komme der gratis i byggeperioden. Vi håber desuden at kunne tiltrække medlemmerne til arrangementer i de andre afdelinger, foredrag og udendørsarrangementer, lød det fra formanden.

Et bredere publikum

Bornholms Museumsforening havde ved udgangen af sidste år 2.463 medlemskaber. Og det er altså nu disse medlemmer, man forsøger at fastholde i butikken ved særligt fordelagtige arrangementer.

Alt imens der kigges fremad mod det nye storstilede byggeri, hvor man håber på at kunne appellere til et endnu bredere publikum. Centralt i den plan er flytningen af Bornholms Museum, der skal op under samme tag som kunstmuseets ved Helligdommen i Rø.

Samtidig udvides der også med den arkitekttegnede tilbygning Museum for Lys. Og med de nye rammer er det særligt børnefamilierne, som man har blikket rettet mod.

– Vi satser meget på, at det nye museumscenter med en langt mere familievenlig profil, vil være et væsentligt argument for at skaffe flere medlemmer og fastholde relevansen af et medlemskab. Derfor vil vi også tilbyde endnu flere arrangementer til det yngre publikum, sagde Jørgen Selmer.

Ny klub for børn og unge

Som et led i det arbejde har museumsforeningen derfor også planer om at oprette ny klub for børn og unge.

Med sammenlægningen af både Bornholms Museum og kunstmuseet vil man her trække på den store videnskapacitet af både bornholmsk kultur- og kunsthistorie, der nu bliver samlet under et tag. Ligesom man også vil veksle på den store museumsforenings underafdelinger med Hjorths fabrik, Erichsens Gård og Gården i Melsted. Og det er altså planer, man ifølge formanden allerede er 'tyvstartet' på.

– Idéen om en klub for børn og unge har været et ønske længe, og i 2023 blev der sat standere op på de to museer, hvor børn og unge selv kunne skrive forslag. Hvilke workshops havde de lyst til? Hvad skulle sådan en klub hedde? Hvad ville de gerne vide mere om?, lød det håbefuldt fra formanden. Og præcist hvad de planer vil indebære må for nu stå hen i det uvisse, men man glædede sig nu over at have taget hul på arbejdet.

– Vi vil åbne børnenes øjne. Ikke bare for kunst og kulturhistorien i Bornholms Museumsforenings afdelinger, men for kunst og kulturhistorie på hele øen. Det er til gavn for både dem selv og vores ø, slog Jørgen Selmer, formand for Bornholms Museum, fast.

Det nye museumsbyggeri

– Bornholms Museum flyttes fra Rønne til kunstmuseet ved Helligdommen i Rø.

– De to museumsafdelinger forenes i et nyt setup i kunstmuseets eksisterende bygning, der skal danne ramme for den bornholmske kultur- og kunsthistorie.

– I den nye museumsbygning kommer et stort indgangsparti der døbes 'Museum+'. Her vil være gratis adgang for besøgende med café, smagsprøver på udstillinger og plads til foredrag.

– I en ny tilbygning, tegnet af arkitekt James Carpenter, kommer det nye Museum for Lys. Her bliver fokus på samspil mellem mennesker, lys og kunst.

– Som et led i byggeriet vil parkeringspladsen desuden blive udvidet med flere pladser.

– Byggeriet er finansieret primært af fondsbevillinger og varetaget af Bornholms Museumsfond med entreprenør Steen Colberg i spidsen.

– I 2023 gik de indledende arbejder i gang med arkæologisk og geotekniske undersøgelser af jorden.

– Anlægsarbejdet er endnu ikke påbegyndt og den foreløbige tidsplan lyder på deadline ultimo 2025.

Kilde: Bornholms Museum