Flere store dyr på vej til Almindingen

Flere store dyr på vej til Almindingen
Almindingen. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | 13. MAJ 2022 • 10:34
Holger Larsen
Journalist
NYHED
13. MAJ 2022 • 10:34

Naturstyrelsen lægger op til, at der skal udsættes kronhjorte i en kommende naturnationalpark.


Der skal udsættes kronhjorte i Almindingen, hvor de europæiske bisoner skal have mere plads.

Det fremgår af Naturstyrelsens faglige oplæg til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de tre naturnationalparker, som nu er sendt i offentlig høring. Planerne har allerede været livligt debatteret på Bornholm, og nu foreligger der et projektforslag, som man har mulighed for at indgive høringssvar om frem til den 7. juli.

Naturstyrelsen skriver i projektforslaget for Almindingen om baggrunden for planerne:

"Da det naturlige græsningstryk fra de eksisterende bestande af rå- og dåvildt i Almindingen er meget lavt og utilstrækkeligt til at skabe naturlig dynamik, er det nødvendigt at supplere med udsætning af andre arter af store planteædende pattedyr bag hegn for at realisere målet i den cirka 1.200 hektar store naturnationalpark".

Man vil derfor genintroducere kronvildt og lukke bestanden af bison ud fra den nuværende 200 hektar store bisonskov og ud i hele det kommende nationalparkområde. Den nuværende bisonbestand på 10 dyr vil man supplere med nye dyr fra andre bestande af europæiske bison for at styrke bestanden.

Et sjældnere syn

Det bemærkes, at det fremover bliver mere sjældent at se en bison, fordi arealet bliver meget større, og fordi man med anlæg af stier i højere grad vil adskille mennesker og dyr.

Udsætningen af dyr skal skabe en større grad af variation med flere lysninger, varierede overgangszoner mellem skov og lysåben natur, mere dødt ved med mere.

Nationalparken skal omkranses af et hegn i lighed med det, der i dag afgrænser bisonskoven.

De to andre kommende nationalparker er beliggende i Stråsø i Vestjylland og Tranum i Nordjylland. Her lægges der op til, at man skal kunne opleve heste og kreaturer, der sammen med de nuværende vildtbestande kan hjælpe med at skabe dynamik og mere vild natur i områderne.

Danmark får i de kommende år 15 naturnationalparker, hvor naturen og biodiversiteten har førsteprioritet. De to første, i Fussingø og Gribskov, er allerede på vej til at blive en realitet.

 


Udstilling ved Christianshøj Trinbræt

Man kan læse om planerne for Naturnationalpark Almindingen på naturstyrelsen.dk, hvor der også er mulighed for at indgive høringssvar.

Man kan også tage på en skovtur og se Naturstyrelsen Bornholms nye udstilling ved Christianshøj Trinbræt, hvor Naturstyrelsen forklarer baggrunden for projektet og svarer på de oftest stillede spørgsmål.

Desuden vil man kunne se konkrete eksempler på, hvordan de europæiske bisoner påvirker naturen. Maleren Ben Woodhams har hjulpet med at illustrere udstillingen.