Direktør: Hvis energiøen skal holde tidsplanen, skal man forstå Bornholms særlige position

Direktør: Hvis energiøen skal holde tidsplanen, skal man forstå Bornholms særlige position
Hvis Bornholms Museum skal kunne gennemføre de arkæologiske undersøgelser ved Energiø Bornholm til tiden, bliver staten nødt til at forstå, at det ikke er som at grave i Jylland, siger direktør Jacob Bjering-Hansen. Foto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 22. SEP 2022 • 05:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
22. SEP 2022 • 05:30

Nogen bliver nødt til at forstå, at det er en større opgave at lave store arkæologiske undersøgelser på Bornholm end andre steder i landet, hvor man nemt kan hente de nødvendige ressourcer hos omkringliggende museer, siger museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen.


Det kastede ingen ekstra hænder eller ekstra ressourcer af sig til Bornholms Museums arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Energiø Bornholm, at Peter Juel-Jensen (V) stillede spørgsmål til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S). Alligevel mener direktør Jacob Bjerring-Hansen på Bornholms Museum, at det var godt, at spørgsmålene blev stillet, da det er med til at gøre opmærksom på, at museet står i en særlig situation.

Peter Juel-Jensen har spurgt, om arkæologistuderende kan hjælpe museet, mens arbejdet står på. Det er op til universiteterne, lyder svaret. Han har også spurgt, hvor mange nye ressourcer, Bornholms Museum kan forvente at få tilført i forbindelse med Energiø Bornholm. Næppe nogen, da udgifterne skal afholdes af den, for hvis regning arbejdet udføres, lyder svaret.

– Det var fuldstændig, som jeg havde forventet. Det ændrer ikke ved den grundlæggende problemstilling og præmis, at når et museum som vores er skåret så langt ned i grundbevilling, så er det utrolig vanskeligt at planlægge og gøre klar til så store opgaver. Det ændrer heller ikke ved den præmis og den problemstilling, at Bornholm er i en hel særlig position i forhold til at skaffe kompetencer, mandskab og udstyr i så korte og intensive perioder, som det er tilfældet, hvis vi skal nå tidsplanen, siger museumsdirektøren til Tidende.

Han nævner, at når man graver på en ø, kan det være særdeles vanskeligt at få arkæologer, men også de andre kompetencer ind, for eksempel gravkøer og gravkoførere, så man kan holde tidsplanen.

Tidsplan er alfa og omega

Bornholms Museum lader det ikke være op til lokale folketingsmedlemmer at gøre opmærksom på den kæmpe opgave, der venter, når museet skal undersøge et område på størrelse med Klemensker, der hvor energiøens landanlæg skal ligge. Museet gør selv, hvad det kan for at sikre, at de relevante personer og myndigheder forstår, at opgaven er en anden, når den skal løses på Bornholm end et sted i Jylland.

– Vi orienterer de myndigheder, som beder om, at den her energiø bliver bygget, og for hvem tidsplanen er alfa og omega, og hvor vores små budgetter til arkæologi formentlig ikke betyder noget som helst i det store regnskab. Der gør vi opmærksom på, at hvis tidsplanen er det afgørende, så skal man have et særligt fokus på, at det ikke er, som når man graver midt i Jylland, hvor man kan trække mandskab fra en masse omkringliggende museer, siger Jacob Bjerring-Hansen.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 29-11-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Onsdag: Overvej at spise ude eller hente en omgang take away ;-). Fra 17-21 koster det dyrt at fyre op i pander, gryder og ovn. Gennemsnitsprisen for de fire timer er 5,27 kr./kWh. Vi savner en god gang vind til at presse priserne, men vejrudsigten skuffer helt frem til weekenden.  Brug strømmen efter kl. 22, selv om den koster 3 kr./kWh alt inklusive. Det er ikke sikkert, at det bliver billigere i morgen.

Bornholms energi og forsyning