Kommunen søger 197 domsmænd – skal det være dig?

NOTITS | 28. NOV 2022 • 15:17
NOTITS
28. NOV 2022 • 15:17

Hvis du går med tanker om at være nævning eller domsmand og derigennem få indflydelse på strafferetlige sager på Bornholm, så er muligheden der nu.

Bornholms Regionskommune søger nemlig kandidater til den kommende grundliste – en liste hvorfra der bliver udtaget nævninge og domsmænd til henholdsvis by- og landsretten for perioden 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med én eller flere juridisk uddannede dommere.

Som lægdommer skal du ikke have særlige juridiske kvalifikationer eller uddannelse. Tværtimod er tanken, at du med åbent sind og en kritisk holdning til det, du præsenteres for i retten, skal være med til at afgøre sagen.

Bredde i sammensætningen

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på for eksempel køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

"På Bornholm efterlyser vi især flere yngre og ældre borgere til hvervet," lyder det i pressemeddelelsen.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du melder dig til listen og bliver udtaget til opgaven.

Bornholms Regionskommune skal i alt stille med 197 egnede borgere til kommunens grundliste. Et politisk udpeget grundlisteudvalg på fem medlemmer behandler ansøgningerne, udarbejder grundlisten og indsender den til sidst til landsretten. Har du tidligere været lægdommer, er det ingen hindring for at blive optaget på listen - du skal blot søge igen.

Sådan ansøger du

Du kan ansøge, hvis du er dansk statsborger, fyldt 18 år, men heller ikke når at fylde 80 år, inden perioden udløber i 2027.

Der kan ansøges frem til den 15. februar 2023 ved at udfylde en begrundet ansøgning om optagelse om at blive optaget på kommunens grundliste.

Du ansøger om optagelse via kommunens hjemmeside, og du skal bruge MitID til ansøgningen.