Over halvdelen af øens skoler låser mobiler inde

NYHED | ABONNENT | 20. MAJ 2023 • 11:00
Anna Holm
Journalist
NYHED | ABONNENT
20. MAJ 2023 • 11:00

7 ud af i alt 13 skoler på Bornholm har valgt at låse elevernes mobiltelefoner inde under hele skoledagen. Resultatet er ifølge flere skoleledere mere ro og socialt samvær.

I sidste weekend kom Dansk Industri med et opråb i Berlingske, hvor de ønskede et nationalt stop for brugen af mobiltelefoner i landets folkeskoler. Det har sat skub i debatten om børn og unges brug af mobiltelefoner i skoletiden.

En rundringning til øens folke- og privatskoler viser, at over halvdelen af skolerne har valgt at låse mobiltelefonerne inde. Således låser tre ud af seks folkeskoler mobilerne inde på alle klassetrin. Hos privatskolerne er flertallet af skolerne også tilhængere af mobilfrie frikvarterer.

– Jeg er bekymret over den her udvikling, siger skoleleder på Rønne Privatskole, Jesper Jørgensen.

Han beskriver, hvordan undervisningen tidligere har været præget af uro på grund af mobiltelefoner. Når eleverne skulle på toilettet eller til gruppearbejde var mobilen til stede. I pauserne led det sociale også af, at de unge sad med hver deres mobil, fortæller Jesper Jørgensen. Nu er mobiltelefonerne låst inde fra om morgenen til om eftermiddagen på Rønne Privatskole.

– Vi har lavet en undersøgelse blandt eleverne, der viser, at de mener, at de skal svare på beskeder inden for en halv time. Så de er hele tiden i en form for stress. Skolen har taget et ansvar, og vi har givet dem noget ro, siger Jesper Jørgensen.

På alle de bornholmske skoler er der et krav om, at mobilerne er lagt væk i timerne medmindre mobilerne på opfordring af læreren skal anvendes i undervisningen, for eksempel til at tage billeder eller optage interviews. Der, hvor skolerne deler sig i to lejre, handler det om, hvorvidt eleverne må have adgang til deres mobiltelefoner i pauserne eller ej.

Socialt samvær vs. digital dannelse

Skolerne med de strammeste regler låser mobilerne inde hele dagen og på alle klassetrin. Det gælder, udover Rønne Privatskole, Bornholms Frie Idrætsskole, Peterskolen, Paradisbakkeskolen, Svartingedal Skole, Kongeskærskolen og Davidskolen. Skolelederne på disse skoler mener, at de styrker børnenes samvær og giver dem ro ved at fjerne mobilerne helt.

I den anden ende af skalaen finder man skolerne, der helt eller delvist giver eleverne adgang til mobiltelefonerne i pauserne. Her har skolelederne fokus på, at de har et ansvar for at gøre eleverne digitalt dannede.

På Åvangsskolen fortæller skoleleder Andreas Grosbøll, at skolebestyrelsen og elevrådet er i gang med lave nye regler for brugen af mobiltelefoner i skoletiden.

– Oplægget herfra er, at det ikke et spørgsmål om forbud eller ikke forbud, men det er et spørgsmål om at finde nogle rammer. Vi mener, at man kan finde en løsning imellem et forbud og fuldstændig laissez faire. Vi har nogle principper om digital dannelse. Og så er der lagt op til adfærdsregler i de enkelte klasser. Hvis jeg skal foregribe noget, så tror jeg, at jo ældre man er, jo større ansvar får man, siger Andreas Grosbøll. Han oplever, at der er masser af liv på Åvangsskolens legeplads og mener, at det er et stykke pædagogisk arbejde, der skal foregå, såfremt en elev isolerer sig med sin telefon.

På Friskolen Østerlars er de heller ikke tilhængere af et forbud.

– Vi er hele tiden i dialog med børnene om det. Vi synes, at det er vigtigt at tale om den digitale dannelse. Vi er ikke så meget til forbud her. Det danner ikke børnene, siger skoleleder Kira Lintrup Jensen.

Om mobiltelefonerne skal være tændt i pauserne for at lære eleverne at være digitalt dannede, stiller skolelederen for Davidskolen Jørgen Kjøller-Petersen dog spørgsmålstegn ved.

– Det er jo også en del af dannelsen at have perioder, hvor man ikke bruger sin telefon. Vi vil jo gerne have, at børnene leger, dyrker idræt eller spiller spil i pauserne frem for at kigge ned i telefonen, siger skolelederen for den kristne privatskole.

Svær omstilling og snyd

I 2019 udgav DPU Aarhus Universitet en stor repræsentativ undersøgelse af skolernes mobilregler i hele landet. Her kom lektor i pædagogisk psykologi Andreas Lieberoth frem til, at de skoler, der fjernede mobiltelefonerne i pauserne, styrkede børnenes sociale samvær og udeliv.

Allerede tilbage i 2016 blev Bornholms Frie Idrætsskole mobilfri, fordi skolen ville sikre fysisk aktivitet i frikvartererne.

– Vi var, så vidt jeg ved, den første skole på Bornholm. Vi indførte det, fordi vi gerne vil have, at børnene er fysisk aktive og sammen socialt. Det har været en kæmpesucces. Og jeg har faktisk aldrig hørt nogen beklage sig over det i alle de år. Børnene er også glade for det, siger skoleleder Grethe Kofoed Svendsen.

Så let er det dog ikke gået på de skoler, der er kommet senere i gang med den mobilfrie hverdag.

Skoleleder Thomas Garfort på Svaneke Friskole fortæller, hvordan de ældre elever har haft svært ved omstillingen og faktisk har fået tilkæmpet sig retten til at have mobilen i frokostpausen under det påskud, at de skal bruge den som betalingsmiddel. På Rønne Privatskole oplever Jesper Jørgensen også, at det er i de store klasser, at ønsket om adgang til mobilen er størst.

– Når de kommer op i 8. klasse og 9. klasse er der nogle udfordringer, for så handler rigtig meget om sociale medier, og vi tager dialogen med dem. Men vi holder fast i, at det er det rigtige ikke at have mobilerne i skoletiden, siger Jesper Jørgensen fra Rønne Privatskole.

På Åvangsskolen har de forsøgt at tage mobilerne fra eleverne, men det gav for store udfordringer.

– Så tager de en gammel telefon med, som de afleverer, så de har deres nye telefon i tasken. Så skal de gå tidligere og have deres telefon, og det har vi brugt en masse undervisningstid på, siger Andreas Grosbøll, skoleleder på Åvangsskolen.

Også i Hasle oplever de udfordringer med snyd. Skoleleder Helle Krakau Holm fortæller, at eleverne i udskolingen (7.-9- klasse) kan finde på at gemme deres mobiler i tasken. Opdager lærerne det, så inddrages mobilen og lægges på kontoret til afhentning af forældrene.

Ny skolechef ønsker vidensdeling

Den 1. juni får Bornholm en ny frontperson på skoleområdet, når Jesper Sjernfeldt Petri tiltræder stillingen som skolechef og skal udvikle øens folkeskoler. Han er glad for, at skolerne på Bornholm har forskellige mobilregler og erfaringer.

–Jeg kunne jo godt tænke mig, at man fik samlet de erfaringer, som allerede findes. Hvordan har man gjort på de forskellige skoler, hvad fungerer godt, og hvornår er det, at det bliver svært? Jeg synes, man skal være sammen om den opgave og være nysgerrige, siger Jesper Sjernfeldt Petri. Han er overbevist om, at emnet om mobiler og de unges brug af sociale medier bliver et tema, han kommer til at arbejde meget med i sit nye job. Han afviser, at der med ham i spidsen vil komme en ensretning på øens folkeskoler.

– Jeg er ikke fortaler for, at vi så alle sammen på samme tidspunkt gør præcis det samme. Jeg tror faktisk, at der kan være noget værdi i, at man prøver noget forskelligt af og prøver at samle de erfaringer, så vi fremover kan tage nogle gode beslutninger.

Øens digital dannelseskonsulent, Dennis Lindholm Nielsen, byder en debat varmt velkommen. Han mener, at den skal tages på et oplyst grundlag og med konkrete erfaringer og forskning i fokus.

– Jeg synes, at vi skal tage det op til debat her på Bornholm. Snyder vi børnene for rent faktisk at lære at lege. Det der med at sige, at når man går i 7. klasse, så har man behov for at komme på Instagram. Det har man da ikke. Du har behov for at være sammen med dine venner. Det synes jeg, at vi skal turde at diskutere, siger Dennis Lindholm Nielsen.

På Rønne Privatskole finder skoleleder Jesper Jørgensen også debatten relevant og presserende.

– De sociale medier har haft frit spil, og vi har ikke rigtig tænkt, at det skulle være farligt, men det viser sig jo mere og mere, at det er det. Vi er nødt til at lave nogle flere regler og aftaler, for hvis man står derude alene som forældre eller som skole eller som ung, så har man ikke en chance. Techgiganternen har deres algoritmer og ved jo lige, hvad de skal gøre for at få os til at se endnu mere, siger Jesper Jørgensen.

 

 

 

Oversigt over mobilregler på Bornholms folke- og privatskoler

Alle skoler har regler om, at eleverne ikke må have mobilerne fremme i undervisningen, medmindre det er på opfordring fra læreren. Oversigten nedenfor viser, om eleverne har adgang til mobiltelefoner i pauserne eller ej.

Skoler med fokus på samvær uden mobiltelefoner

Bornholms Frie Idrætsskole (privatskole)

0.-3. klasse medbringer slet ikke mobiltelefoner. Fra 3.-9. klasse låses mobilerne inde.

Petersskolen (privatskole)

0.-3. klasse må ikke have mobiltelefoner med til skolen, medmindre der er en særlig grund. Fra 4.-9. klasse låses mobilerne inde.

Rønne privatskole (privatskole)

Fra 0. – 10. klasse låses mobiltelefonerne inde.

Paradisbakkeskolen i Nexø (folkeskole)

Fra 0.-9. klasse låses mobiltelefonerne inde.

Svartingedal Skole i Hasle (folkeskole)

Fra 0.-9. klasse låses mobiltelefonerne inde.

Kongeskærskolen i Allinge (folkeskole)

Fra 0. – 9. klasse låses mobiltelefonerne inde.

Davidskolen (privatskole)

Fra 3.-6. klasse er mobiltelefonen i tasken. Fra 7.-9. klasse låses mobiltelefonerne inde.

Svaneke Friskole (privatskole)

Fra 0.-6. klasse låses mobiltelefonerne inde. 7.-9. klasse afleverer også mobiltelefonerne om morgenen, men får dem udleveret i 12-frikvarteret, så de kan bruge den til at købe frokost.

Skoler med fokus på digital dannelse

Sydbornholms Privatskole (privatskole)

Fra 0.-5. klasse skal mobiltelefonen ligge i tasken under hele skoledagen. Fra 6.-9. klasse har eleverne adgang til mobiltelefonerne i pauserne. Skoleleder Jeannett Tankred fortæller, at de overvejer at lave nye retningslinjer. De nuværende retningslinjer er lavet i samråd med elevrådet, og skolen ønsker fortsat, at eleverne skal føle ejerskab over eventuelt nye retningslinjer.

Hans Rømer Skolen i Aakirkeby (folkeskole)

0.-6. klasse skal have mobiler på flymode i tasken under hele skoledagen. Fra 7.-9 klasse er mobilerne tilgængelige i 10-pausen, og i de resterende pauser er mobiltelefonerne i tasken, medmindre andet er aftalt med lærerne.

Søndermarksskolen i Rønne (folkeskole)

Fra 0.-5. klasse er telefonen låst inde. Fra 6. klasse åbnes der op for brug af mobiltelefoner i pauserne. Fra 7.-9. har eleverne adgang til telefonen i nogle pauser. Det aftales fra klasse til klasse, men skoleledere Lars Kromann Myhre vurderer, at de fleste børn i udskolingen har adgang til mobilen i en ud af tre af dagens pauser.

Friskolen Østerlars (privatskole)

Fra 0.-6. klasse indsamles telefonerne.

Fra 7-9. klasse bliver telefonerne samlet ind i forbindelse med undervisningen, men eleverne har fri adgang til deres mobiltelefoner i pauserne.

Åvangsskolen i Rønne (folkeskolen)

Fra 0.-9. klasse er der adgang til mobiltelefoner i pauserne.