Sendt i høring: Sådan skal du håndtere dit affald

NOTITS | 13. JUN 2024 • 15:00
Jesper Gynther
Journalist
NOTITS
13. JUN 2024 • 15:00

Bornholms Regionskommune har netop sendt to nye affaldsregulativer i høring, så borgere og erhvervsliv kan komme med inputs, inden de endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen.

Der er brug for nye affaldsregulativer i forbindelse med Bofas nye affaldsordninger for private husholdninger, samt nye regler for virksomheders sortering af affald.

Begge regulativer er netop godkendt til, at de kan sendes i høring af kommunens Natur-, Miljø- og Planudvalg. Høringsperioden er fire uger.

De to affaldsregulativer omhandler følgende:

• Regulativ for husholdningsaffald (kan læses her). Regulativet skal sætte rammen for indsamling af det bornholmske husholdningsaffald. Det nye regulativ erstatter det tidligere midlertidige affaldsregulativ fra 13. februar 2024.

• Regulativ for erhvervsaffald (kan læses her). Regulativet skal understøtte sortering af erhvervsaffald på linje med regulativet for husholdningsaffald. Regulativet erstatter det eksisterende regulativ fra 2011.

Begge regulativer er i høring i perioden 12. juni 2024 til 10. juli 2024.

Høringssvar kan sendes til mail@bofa.dk.