Landbrugets forening kæmper med stort underskud

Landbrugets forening kæmper med stort underskud
– Det er i høj grad ejendomshandel, der har givet mindre, end vi har budgetteret med. Det er en af forklaringerne på, at vi kommer ud med et større underskud i foreningen i 2022, oplyste Frederik Tolstrup. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 15. MAR 2023 • 19:00
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
15. MAR 2023 • 19:00

Bornholms Landbrug og Fødevarer kommer ud af sidste år med et minus på omkring 900.000 kroner. Det er det andet større underskud i træk, og foreningen reagerer ved at skære aktiviteter væk og hæve kontingentet for de største landmænd.

Færre indtægter end ventet. Og større udgifter end ventet. Begge dele ligger bag, at Bornholms Landbrug og Fødevarer sidste år fik et underskud på lige omkring 900.000 kroner.

Det fortalte formand Frederik Tolstrup i sin beretning ved onsdag aftens generalforsamling. Underskuddet skal ses i lyset af, at Bornholms Landbrug og Fødevarer sidste år havde en omsætning på lige omkring 20 millioner kroner.

– Økonomien har udfordret os i de senere år. Omsætningen er desværre faldet de seneste to år. Vi har simpelt hen solgt mindre, end vi troede, og især 2022 har overrasket negativt, sagde han.

Bornholms Landbrug og Fødevarer har blandt andet indtægter på konsulentvirksomhed og på handel med landbrugsejendomme, hvor foreningen arbejder sammen med en ejendomsmægler. Særligt ejendomsdelen spiller ind på underskuddet.

– Det er i høj grad ejendomshandel, der har givet mindre, end vi har budgetteret med. Det er en af forklaringerne på, at vi kommer ud med et større underskud i foreningen i 2022, oplyste Frederik Tolstrup.

Samtidig har bestyrelsen i Bornholm Landbrug og Fødevarer med Frederik Tolstrups ord "taget nogle initiativer, som har kostet penge".

– Vi har satset meget på at komme den grønne omstilling i møde. De indsatser har gjort, at vi har haft lidt højere omkostninger i 2022, end vi planlagde, sagde han.

– I bestyrelsen og ledelsen er vi ikke tilfredse med underskuddet. Jeg vil lægge mig i selen for, at vi får enderne til at nå sammen i 2023. Det er andet år med et større underskud, og det kan og skal vi gøre bedre.

Kontingentet stiger

Sammen med den daglige ledelse på Kannikegaard ved Aakirkeby har bestyrelsen for Bornholms Landbrug og Fødevarer reageret ved at skære ned på aktiviteterne. Bestyrelsen bliver også beskåret med et medlem.

– Jeg tror også, at vi er nødt til at spare penge på vores politiske arbejde. Det er svært, for der er meget at slås med, men vi bliver færre medlemmer, og vi kan ikke opretholde det samme niveau, som vi har kunnet, fortalte Frederik Tolstrup.

Pengeproblemerne for landbrugets forening kommer samtidig med, at der bliver færre landmænd og derfor også mindre indtægter på kontingenter. Bornholm får i disse år færre, men større landmænd, fordi de største i branchen køber gårde op.

Det giver færre kontingentkroner til Bornholms Landbrug og Fødevarer, fordi den opkøbte landmand så ikke længere betaler kontingent – samtidig med at den større landmand bag købet ofte ikke betaler mere, fordi han allerede har ramt loftet for det højeste kontingent, som foreningen opkræver.

Kontingentloftet er derfor blevet fordoblet fra 9.000 kroner til 18.000 kroner.

– Bestyrelsen har også besluttet at hæve kontingentet, og særligt det, at loftet er hævet, har givet anledning til en masse samtaler. Vi har gjort det, fordi loftet på 9.000 kroner på sigt ville ødelægge fundamentet i foreningen, begrundede Frederik Tolstrup ved generalforsamlingen.

– Strukturudviklingen er ubønhørlig, og der forsvinder medlemmer, hvilket er årsagen til at vi beder de store, der er tilbage, om at betale mere. Men jeg lytter mig også til, at vi nærmer os en grænse for, hvad nogle medlemmer vil acceptere. Det er taget til efterretning. Vi kan kun drive en forening, hvis vi har meget bred tilslutning fra landbruget på Bornholm, sagde han.

Frederik Tolstrup og Stine Mikkelsen modtog genvalg til bestyrelsen, mens Rasmus K. Brunke stillede op og blev valgt til bestyrelsen. Peter Sonne blev valgt som suppleant. Jens S. Koefoed modtog ikke genvalg og udtræder af bestyrelsen.

Bornholms Landbrug og Fødevarer
· er den bornholmske forgrening af den landsdækkende organisation Landbrug og Fødevarer.
· har omkring 600 medlemmer, heriblandt 220 aktive landmænd.
· repræsenterer langt de fleste landmænd på Bornholm, da medlemmer ejer cirka 90 procent af den bornholmske landbrugsjord.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag eftermiddag - tirsdag morgen: Du sparer mere end 68 kr., hvis du lader din elbil tirsdag kl. 01-02-03 i stedet for mandag kl. 17-18-19. Rent praktisk tanker du 200 km for 65 kr. Med andre ord: Efter midnat er det ’noget’ billigere. Opdateret 13.14. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning