Formanden: Et voldsomt og godt år for Tidende

Formanden: Et voldsomt og godt år for Tidende
Foto: Tommy Kaas
NYHED | ABONNENT | 28. MAR 2023 • 19:30
Af:
Peter Brandt Koefoed
bestyrelsesformand
Bornholms Tidende
NYHED | ABONNENT
28. MAR 2023 • 19:30

Formand for Bornholms Tidende, Peter Brandt Koefoed, gør status for det seneste regnskabsår. Herunder kan du læse bestyrelsens beretning for Bornholms Tidende 2022

Med et overskud på 98.000 kroner har Bornholms Tidende som et af de få dagblade i Danmark klaret det voldsomme år med et positivt resultat.

Efter tre år med betragtelige tab er nyheden om et positivt årsresultat en af årets bedste bornholmske nyheder.

Det skyldes primært, at Tidende allerede i 2021 rustede sig med omstruktureringer og rationaliseringer for at sikre avisens fremtid. Dertil kommer en uvurderlig opbakning fra lokalsamfundet både fra abonnenter og annoncører. De har bakket op om Bornholms Tidende på trods af de voldsomme omstændigheder i 2022 og sikret Bornholms sammenhold.

Året startede positivt med fortsat stigning i abonnementer og positiv udvikling i annoncemarkedet. Men efter Ruslands angreb på Ukraine stoppede abonnementssalgets positive udvikling og annoncemarkedet blev mere trægt. Igennem sommeren udviklede energikrisen sig negativt for antallet af abonnenter, og de skyhøje elpriser i efteråret gjorde det desværre oplagt for de hårdest ramte abonnenter at spare avisen væk for at få husholdningsøkonomien til at hænge sammen. Det fik også annoncemarkedet til at falde. Begge dele har været en stor udfordring for Tidende. Heldigvis har langt langt størstedelen af Tidende trofaste abonnenter og annoncører prioriteret at fortsætte, og det har sammen med omlægningen af Tidende sikret årets positive resultat.

To aviser blev én

I 2022 har vi sammenlagt ugeavisen Bornholm med Bornholms Tidende og på den måde flyttet en markant del af annonceomsætningen fra ugeavisen over i Bornholms Tidende og samtidig sparet store produktionsomkostninger på ugeavisen.

Ugeavisen havde udviklet sig til en nulforretning, og den flyttede annonceomsætning har bidraget positivt til dagbladets økonomi på print og net.

I 2022 stod det klart for os, at distributionsforretningen heller ikke var rentabel. Efter en runde med vores samarbejdspartnere valgte vi at prioritere en publicistisk morgendistribution pr. dag og udfase de to andre daglige distributioner. Ved at stoppe distributionen af reklametryksager og sammenlægge morgenaviser og eftermiddagsaviser er den daglige distributionen på hele Bornholm blevet mere effektiv. Samtidig er Tidende blevet en morgen/formiddagsavis, der kommer markant hurtigere ud. Tidsrummet fra trykstart til sidste avis er uddelt er blevet skåret ned med ni timer hver eneste dag. Det skyldes også, at Tidende nu bliver trykt hos JFMs trykkeri i Odense med senere tryktid, højere kvalitet og lavere pris. Læserne har taget godt imod de bedre tryk- og distributionstider, og bundlinjen har nydt godt at trykpriserne. Vi arbejder fortsat på at digitalisere alle led i distributionen og optimere rutenettet for at give Bornholm den bedst mulige distribution af aviser, breve, magasiner og pakker.

Annoncemarkedet har i 2022 været plaget af fortsat konkurrence fra de internationale techgiganter og afmatning som følge af energikrise, krig og inflation. Det har udfordret omsætningen på trods af sammenlægning af ugeavis og dagblad.

Vi har set en isoleret vækst i den digitale bornholmske annoncering på Tidende.dk og Bornholms Tidende, hvor mange lokale annoncører har delt deres budskaber. Tidende.dk er igennem perioden vokset med flere læsere og mere læsetid. Specielt har nye årsaftaler med mere effektivt salg og store rabatter sikret både annoncører og Tidende gode aftaler.

Stadig langt til målet

Abonnementsbasen har i lyset af samfundsudvikling udviklet sig nogenlunde. Der er blevet en lille smule længere op til målet om 9.000 abonnenter. Men det er lykkedes Tidendes abonnenter at holde sammen om avisen og stadig sikre Bornholm et dagblad på papir og net.

Vi er i 2022 kun blevet 161 færre abonnenter svarende til 2,7 procent. Det er selvfølgelig ikke godt, men i lyset af verdens gang omkring os er det vist nådigt sluppet. Samtidig har vi oplevet en voldsom stigning i det digitale abonnement på 19 procent og især vores kombi weekend-abonnement med papir lørdag og fuld digital adgang hele ugen har været en succes. Her er vi vokset over 400 procent i 2022. Det viser heldigvis, at rigtig mange fortsat holder af en god papiravis i weekenden og følger med digitalt i løbet af ugen.

Forudsætningen for at udvikle Bornholms Tidende ind i en mere og mere digital fremtid er at kunne få det kommercielle annonce og abonnementssalg til at arbejde tæt sammen med den uafhængige redaktion. I 2022 har vi sammenlagt den administrerende direktør og den ansvarshavende chefredaktør i en funktion for at sikre det arbejde. Kristoffer Gravgaard har taget imod den opgave, og det er samtidig lykkedes os at holde på tidligere direktør Kim Eland som økonomichef. Den ændring har styrket vores udvikling og medført en omlægning af salgsorganisationen, som har bidraget til bundlinjen allerede i 2022.

Det har været store beslutninger, som har gjort Tidende stærkere i en svær tid.

Redaktionen har arbejdet meget med at finde den gode formel på journalistik, der betyder meget for abonnenterne. Ved løbende at måle alt, hvad der udgives og analysere den digitale effekt, kan vi se, hvilke typer indhold, som læserne har lyst til at bruge deres tid på og læse. Her har en positiv satsning på specielt erhvervsstoffet båret frugt og givet mere læsetid. Selvom antallet af abonnenter er faldet en lille smule. Gallup målte i 2022, at Tidende henover hver uge har 23.000 forskellige læsere af papiret, og på nettet har vi set stigninger i antallet af abonnenter på 15 procent. De læser flere nyheder i længere tid, og det er godt for vores digitale fremtid.

Ekstra indsats har båret frugt

2022 blev også en afsked med den tætte tilknytning til Venstre. Bornholms Tidende har i mere end hundrede år været Venstres organ på Bornholm. Tilknytningen var ikke en del af Tidendes aller første år men har været det siden.

Men tiden er løbet fra partiaviserne, og i en tid, hvor økonomien er vanskelig, har vi vurderet, at det giver mening at være hele Bornholms Tidende og ikke kun Venstre Bornholms Tidende. Hvis vi skal være sammen om Bornholm skal vi være sammen om flere partier. Målgruppen er for lille, når man knytter sig til et parti. Derfor har Tidende også i praksis været hele Bornholms avis, siden den socialdemokratiske Bornholmeren lukkede i 1994. Den formelle ændring har læserne taget godt imod ligesom redaktionen har haft lettere ved at arbejde upartisk, når fundatsen bag avisen ikke er knyttet til et specifikt parti.

Bornholms Tidende er på ingen måde igennem stormen. Men det er et vel rebet skib, vi fortsætter ind i 2023 med. Her forventer vi, at afmatningen hos forbrugerne aftager, og vi fortsat kan udvikle Tidende til at kunne være et stærkt digitalt medie for Bornholm i konkurrencen med internationale techgiganter og lokale public servicemedier. Sidstnævnte har vi samtidig et meget frugtbart samarbejde med på flere områder.

Der er stadig langt op til strategiens mål om 9.000 abonnenter. Men mens vi kæmper os derhen, er det en glæde, at vi har fået en fornuftig drift, der sikrer Bornholm sit dagblad i de kommende år. Det vil jeg gerne sige medarbejderne en stor tak for. Det har ikke været nogen nem tid. Men bestyrelsen er glad for alle de ekstra kræfter, der er blevet lagt i at sikre Bornholm sit Tidende på trods. Den ekstra indsats har båret frugt, og jeg ved, at vi er mange på Bornholm, der er glade for den indsats.