Efterspurgt uddannelse udbydes nu på Bornholm

NOTITS | ABONNENT | 22. NOV 2022 • 12:45

En personlig rejse, hvor man kommer til at arbejde med sig selv, udbydes nu igen på Bornholm.

 

En færdiguddannet pædagogisk assistent er i høj kurs på Bornholm, og flere steder i sundhedssystemet er der et stort behov for netop den type medarbejdere. Derfor udbydes uddannelsen nu igen på Bornholm.

– Det er sådan lidt eksklusivt med et uddannelsesforløb, som vi kun starter op hvert 2,5 år, og denne gang er det så på en bund af en højlydt efterspørgsel på færdiguddannede elever til velfærdsprofessionerne, så vi venter bare på at komme i gang, siger Andreas Grosbøll, der er uddannelsesleder for sosu- og pau-uddannelserne på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Han oplyser, at det nærmest ikke er til at opdrive en ledig pædagogisk assistent her på øen, og en af grundene er, at uddannelsen henvender sig meget bredt. Fra start af havde uddannelsen til formål at opkvalificere personalet i dagtilbud, men i dag henvender den sig meget bredere, og eleverne ansættes efter endt uddannelse både på plejecentre, på botilbud for handicappede og psykisk syge og selvfølgelig fortsat på dagtilbud.

En personlig rejse

De færdiguddannede pædagogiske assistenter får en uddannelse med fokus på at yde omsorg og støtte og motivere mennesker, så de trives og udvikler sig, og eleverne får i løbet af uddannelsen erfaring med blandt andet leg, bevægelse og andre udviklende aktiviteter, med kommunikation og relationsdannelse, sundhed, kost og bevægelse og konflikthåndtering er også en del af uddannelsen.

– Det er en mangefacetteret uddannelse, som giver et bredt felt af kompetencer, fortæller uddannelseslederen.

– Uddannelsen til pædagogisk assistent er samtidig en personlig rejse, for man kommer hele vejen igennem til at arbejde med sig selv. Det skal man være klar på, hvis man går den her vej, supplerer Andreas Grosbøll.

Uddannelsen udbydes på Bornholm med to et halvt års mellemrum, og den består af et grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb, som kan tages på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Grundforløbet starter til januar og hovedforløbet til august, oplyser Andreas Grosbøll.

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?