Bud på fremtiden: Tropisk badeland kan skabe flest arbejdspladser i grøn erhvervspark

Bud på fremtiden: Tropisk badeland kan skabe flest arbejdspladser i grøn erhvervspark
Billeder af badelandet Tropical Islands, der er Europas største og ligger syd for Berlin, bruges i Copenhagen Capacitys rapport til at illustrere potentialet, som kan opstå på Bornholm med energiøen og power-to-X-produktion i stor skala. Foto: Tropical-island.de
NYHED | ABONNENT | 14. SEP 2023 • 10:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
14. SEP 2023 • 10:30

Et tropisk badeland i Lalandia-skala og et oplevelsescenter som Experimentarium i København er blandt buddene på fremtidens virksomheder, som kan indgå i en grøn erhvervspark, viser ny rapport om energiøen. Et afgørende spørgsmål er, hvor meget billig el og varme Bornholm vil få til rådighed – i dag lanceres stor power-to-X-undersøgelse om netop dette emne.

 

En storstilet undersøgelse af mulighederne for at producere brint eller andre grønne brændstoffer på Bornholm bliver offentliggjort torsdag. Den såkaldte ”gennemførlighedsundersøgelse” vil kaste lys over alle led i processen – fra forsyningen af store mængder grøn strøm, CO2 og vand til markedets efterspørgsel efter power-to-X. Blandt temaerne er også den mulige fysiske placering af et elektrolyseanlæg og potentialet fra overskudsvarme, som kan bruges i fjernvarmenettet og til andre formål, hvis der er tilstrækkelig meget varme til rådighed.

Det er velkendt, at det omfattende energitab i elektrolyseanlæg skaber spildvarme. Netop de store mængder billig varme udgør sammen med adgangen til grøn strøm grundlaget for en grøn erhvervspark, som mange i kommunalbestyrelsen er opsatte på at etablere.

I sommer modtog borgmester Jacob Trøst (K) en ny rapport om energiøen, som belyser det erhvervsmæssige potentiale, der vil være til stede, hvis power-to-X bliver udfoldet i stor skala på Bornholm. Forfatterne af rapporten er Copenhagen Capacity, der arbejder for at ”tiltrække internationale virksomheder, investeringer og fagligt talent” til hovedstadsregionen, som Bornholm i denne sammenhæng hører ind under.

Fremtiden kan rumme tropiske badelande, et energioplevelsescenter, datacentre, drivhuse og dambrug foruden store elektrolyseanlæg og energiøens landanlæg, skriver Copenhagen Capacity i afsnittet, der er målrettet virksomheder og beslutningstagerne i regionskommunen.

”Det forventes, at alle virksomheder, der deltager i udbuddet af energiøen, vil inkludere power-to-X i deres tilbud. Desuden forventes det, at løsninger som power-to-x vil være nødvendige for at nå målet om at reducere CO2-udledningen i Danmark med 70 procent i 2030”, står der om udsigterne i analysen.

Over 500 arbejdspladser

I rapporten gives et bud på, hvor stor erhvervsparken kan blive. Inklusive højspændingsstationen på Sydbornholm vil arealkravet blive lidt over 210 hektar, og erhvervsparkens virksomheder vil give direkte beskæftigelse til 580 personer. De største arbejdspladser er det ambitiøse tropiske vandland, som med udgangspunkt i Lalandia Billund vil skabe 200 job, og et stort power-to-X-anlæg på 3 GW, som vil beskæftige 100-150 mand.

I afsnittet om et tropisk vandland skriver Copenhagen Capacity, at forretningsmodellen andre steder er bygget op omkring, at der bygges private sommerhuse omkring badelandet.

”Men med den ’gratis’ eller meget billige varme er der muligheder for en revideret forretningsmodel. Muligvis kunne der være behov for færre sommerhuse omkring anlægget og i stedet kunne gæster bo i eksisterende, lejede sommerhuse over hele øen, så hele øen og lokalsamfundene får glæde af badelandet”, skriver forfatterne.

Rapporten prydes med billeder fra et enormt badeland uden for Berlin, men det kan også komme tale at udnytte varmen til et andet publikum end vandrutsjebane-søgende børnefamilier. Eksklusiv spa-anlæg og Den Blå Lagune i Island nævnes som andre kilder til inspiration.

På listen over idéer er også et oplevelsescenter inspireret af Experimentarium i København, der har omkring 80 ansatte, eller Energimuseet ved Tange Sø i Midtjylland. I rapporten foreslås det at satse på turistbesøg til havvindmølleparkerne:

”En mulighed er at bruge reserve-færgen i Rønne Havn til sightseeing-ture. Ørsted har haft stor succes med at arrangere ture til deres vindmøllepark i Kattegat”.

Bygge videre på brandet

Energikrævende virksomheder kan have gode grunde til at søge mod Bornholm, hvis strøm og varme bliver tilstrækkeligt billig. Fødevareproduktion fremhæves som en oplagt mulighed på grund af Bornholms omdømme som kulinarisk ø.

”Mad- og drikkeindustrien passer godt til den bornholmske fortælling og det bornholmske økologiske fødevarebrand. Med ny overskudsvarme på øen kan et nyt, unikt salgsargument for Bornholm være muligheden for billig, bæredygtig procesopvarmning”, står der i rapporten, der også retter fokus mod den energiintensive produktion af lægemidler.

”Ganske vist vil den konventionelle medicinalindustri ikke blive tiltrukket af Bornholm, men produktion af økologiske farmaprodukter eller kosttilskud baseret på planter kunne være interessant og passe med den bornholmske fortælling”, skriver Copenhagen Capacity.

I erhvervsparken indgår også et nyt renseanlæg til spildevand, som kan forsyne elektrolyseanlæg med vand, der ikke gør indhug i de sparsomme drikkevandsressourcer.

Tvivlsomt grundlag

I realiteten hviler en del af visionen for erhvervsparken i denne form på et skrøbeligt grundlag, for 3 GW-projektet er afhængig af de kæmpemæssige havvindmølleparker, som Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og Ørsted fik afslag på at opføre øst for Bornholm gennem åben dør-ordningen. Ørsted har for nylig slået fast, at selskaberne har trukket stikket til brintprojektet, der skal ses i sammenhæng med en foreslået brintrørledning til Tyskland, og at der tidligst kommer til at ske noget i 2030’erne. Mængden af overskudsvarme vil næppe foreløbigt blive lige så stor, som Copenhagen Capacity antager i scenariet for den grønne erhvervspark.

Hvor store forventninger bornholmerne kan tillade sig at have til energieventyret, bliver man sandsynligvis lidt klogere på torsdag. Konklusionerne fra power-to-X-rapporten, der har modtaget 6,4 millioner kroner i EU-støtte, præsenteres i dag klokken 12 ved et pressemøde på Elværket i Rønne.