Bofa fortryder fremgangsmåde: Blev overrasket over 5.000 uddelte sedler

NYHED | ABONNENT | 27. SEP 2022 • 19:00
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
27. SEP 2022 • 19:00

I en ny redegørelse til kommunalpolitikerne kaster Bofa lys over et arbejdsmiljøforløb, der kom ud af kontrol og til sidst krævede involvering af et kommunikationsbureau. Bofas ledelse fortryder beslutningen om at lade skraldemænd uddele sedler med en kort tidsfrist til borgerne.


Onsdag kommer det omdiskuterede bornholmske skrald til politisk debat endnu igen. Det sker i natur-, miljø og planudvalget, som fra Bofa har fået en skriftlig orientering om, hvordan det gik til, at flere tusind bornholmere er blevet bedt om at ændre forhold i deres indkørsel eller forhaver.

Sagen tog ifølge Bofa sin begyndelse i september 2021, da Arbejdstilsynet på grund af et højt antal arbejdsulykker blandt skraldemænd igangsatte en særlig landsdækkende tilsynsindsats hos virksomheder, der indsamler husholdningsaffald. Den 30. november gennemførte Arbejdstilsynet et besøg hos Fugato, som førte til udstedelse af 10 konkrete påbud til Fugato. De handlede alle om adgangsvejenes beskaffenhed ved private ejendomme. 

”Bofa var herefter behjælpelig med at få løst de udstedte påbud ved at tage kontakt til de berørte borgere med henblik på udbedring af forholdene. Dette afsluttedes inden udløbet af Arbejdstilsynets frist d. 1. juni 2022”, skriver Bofa i orienteringen.

I mellemtiden fortsatte Bofa og Fugato med at drøfte ”de videre implikationer af påbuddene”, da mange bornholmske husstande har problemer med adgangsveje, der er identiske med eller minder meget om de adresser, som blev nævnt i påbuddene. 

På den baggrund sendte Bofa i maj og juni et brev til alle husstande via E-boks, hvor der på et generelt plan blev redegjort for Arbejdstilsynets krav til adgangsvejen og standpladser for skraldespande.

”Efter udsendelsen af dette brev oplevede skraldemændene en forbedring i adgangsforholdene, men der var stadig mange adresser, hvor problemerne bestod. I sommerferieperioden krævede chaufførerne hos Fugato, at der blev handlet hurtigt for at løse disse problemer med adgangsvejene”, skriver Bofa.

"Hurtig handling for at sikre ro"

Beslutningen om at uddele de sedler, som har skabt meget røre, blev truffet 20. juli på et møde mellem to chaufførrepræsentanter fra Fugato (tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant) samt to Bofa-medarbejdere.

”På mødet blev det antydet, at hurtig handling var nødvendig for at sikre ro blandt skraldemændene,” skriver Bofa i orienteringen, hvor det kommer frem, at Bofa fortryder fremgangsmåden.

”Bofa forsøgte at vægte hensyn til arbejdsmiljø, påbuddets karakter og borgernes ret til at få hentet affald. Derfor blev det besluttet i fællesskab at udarbejde en seddel om krav til adgangsveje og her angive en kort tidsfrist. Det har beklageligvis efterfølgende vist sig ikke at være den rigtige beslutning”.

Sedlerne blev 22.-26. august uddelt til de husstande, som efter skraldemændenes vurdering ikke levede op til kravene. Antallet af uddelte sedler overskred Bofas forventninger, og ifølge det kommunale affaldsselskab havde de Fugato-ansatte i frontlinjen ikke fulgt den aftale, som blev indgået i juli.

”Bofa blev overrasket over, at der blev uddelt over 5.000 sedler, samt at sedlerne i mange tilfælde blev udfyldt forkert”, står der i orienteringen.

Foregik ikke som aftalt

Da det stod klart, hvad skraldemændene havde sat i gang, indkaldte Bofa til endnu et møde.

”Bofa blev på baggrund af mange borgerhenvendelser klar over, at uddelingen af sedlerne ikke foregik som aftalt med skraldemændenes repræsentanter. Derfor blev der afholdt endnu et møde d. 26. august 2022. På mødet blev det aftalt, at chaufførerne skulle instrueres bedre af Fugato i såvel arbejdsmiljøregelsættet som korrekt udfyldning af sedlerne,” skriver Bofa.

På få dage modtog Bofa flere hundrede henvendelser, og problematikken blev hurtigt omtalt i pressen.

”Undervejs i dette forløb opstod der desværre usikkerhed blandt borgerne, og Bofa kontaktede derfor et kommunikationsbureau for bistand til at øge kommunikationsindsatsen”, skriver Bofa, som efterfølgende udsendte to pressemeddelelser i fællesskab med henholdsvis skraldemændenes tillidsmand og Fugatos direktør i et forsøg på at dæmpe gemytterne.

Daglige møder

Ifølge orienteringen til politikerne er affaldsselskabet ”disse dage meget opmærksom på om aftalerne med Fugato efterleves, og der er dagligt møder med Fugato (ledelse og medarbejderrepræsentanter) for at sikre dette”.

Kontakten til de mange borgere, der er blevet usikre på, hvad de skal stille op, lægger fortsat beslag på mange ressourcer hos Bofa.

”I den forbindelse har Bofa indsat ekstra ressourcer for at få opgaven løst. Bofa er i gang med at kontakte alle, der har henvendt sig om manglende afhentning af affald. Kontakten sker pr. mail eller telefon, og hvis det ikke er tilstrækkeligt ved personligt besøg fra Bofas side”, skriver Bofa i orienteringen.

Et af budskaberne fra Bofa i krisekommunikationen har været, at alle borgere, som har henvendt sig til Bofa, fortsat vil få hentet affald, indtil sagen med deres adgangsvej er løst. Derfor kan de se bort fra 14-dages-fristen, som fremgår af sedlerne. 

Bofa-direktør Jens Hjul-Nielsen vil være til stede på udvalgsmødet, hvor også kommunens håndtering af momsafgørelsen, som kan føre til en takstnedsættelse for alle borgere, og en ny mangeårig affaldsplan er på den formelle dagsorden, mens René Danielsson (DF) har bebudet, at han vil tage borgernes affaldspriser op til debat i lyset af meldingen om forsinkelsen hos HCS.

 

Kan eller vil man ikke lave ændringer på adgangsvejen, skal man fremover selv stille affaldsbeholderne eller sækkene frem til skellet på tømningsdagen. Det var beskeden fra Bofa og skraldemændene i august, men Bofa fortryder nu udformningen af sedlerne og den korte tidsfrist på 14 dage, bornholmerne fik til at foretage ændringer. Cirka 5.000 af disse sedler uddelte skraldemændene i august.

 

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 09-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Lørdag eftermiddag - søndag morgen: Kulden har sluppet sit tag, og søndag morgen er der rigtig gode elpriser til dem, der kan flytte deres forbrug. Mellem 00 og 05 svinger priserne mellem 1,67 og 1,59 kr./kWh alt inkl.  Opdateret 13.10 Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning