Ungdommen er sparet væk

Ungdommen er sparet væk
LEDER | ABONNENT | 8. SEP 2023 • 05:30
LEDER | ABONNENT
8. SEP 2023 • 05:30

Har vi hverken råd til de gamle eller de unge?

Man hører ofte om ældrebyrden og det stigende antal demente, og præsenteres jævnligt for prognoser, der fremskriver hvor slemt det bliver for de offentlige budgetter, når folk bliver ældre og ældre og derfor mere plejekrævende. Det er en ubehagelig måde at veje et menneskeliv op på. Det hører faktisk ingen steder hjemme at reducere tilværelsen til en simpel transaktion, en cost-benefit-analyse, hvor det levede liv, som i de fleste tilfælde også udmøntes i mange års indbetaling til staten i form af skatter og afgifter, opgøres som en kedelig belastning for samfundet.

Hvad skal man sige? Undskyld jeg blev født?

Livet er en gave og en etisk fordring. Mennesket er ikke sat i verden for få et regnestykke til at gå op, eller for at bøje sig for fælleskassetænkning og slet ikke for at undskylde for, at vi bliver gamle og syge.

Omvendt kunne man en gang imellem godt ønske, at politikerne var mere villige til at give de yngre generationer en stemme. Det er trods alt dem, der skal tegne fremtiden. De har brug for at udfolde sig og udfordre hinanden i trygge rammer. Derfor er det for dårligt, at kommunalbestyrelsen tirsdag valgte at trække støtten til Bornholms Ungeråd. Hvordan i alverden skal vi gøre Bornholm til en attraktiv ø for tilflyttere, hvis vi skærer i skolernes budgetter og fjerner et af de få incitamenter, der kan give de unge mod på at blande sig i samfundsdebatten og give dem den nødvendige platform til at opbygge et personligt politisk engagement?

Ungerådet har i sin korte levetid været et succesrigt forum, som på bare to år har banet vejen for flere politiske talenter, herunder Asta Gade Kofod, der nu stiller op til Europa-Parlamentet for Enhedslisten, og Niklas Stenbye, der har meldt sig som kandidat til Folketinget for Venstre.

Når Ungerådet i realiteten fratages de sidste kalorier, der var tilbage i gryderetten, falder rekrutteringen igen tilbage til partiernes ungdomsorganisationer, som i forvejen kæmper en hård kamp for at tiltrække nye kræfter.

Et blodfattigt demokrati, det er det vi ser ind i, hvis de unge ikke får opbakning til at engagere sig i debatten. Den mulighed fratages de nu for at at spare sølle 100.000 kroner.

Da Bornholms Ungeråd blev oprettet i 2021, var det med en bevilling på 231.000 kroner. Allerede året efter – altså i år – er støtten reduceret med 100.000 kroner. Med ekstra besparelser på 100.000 kroner næste år ender Ungerådet med et budget på 31.000 kroner i 2024, hvilket kunne opfattes som en hån mod de unge og deres engagement. Ungerådet reagerer naturligvis med skuffelse. Det er vildt uhyggelige besparelser, sagde formand Amar Dlakic onsdag.

Nu er spørgsmålet: Har vi hverken råd til de gamle eller de unge?