SOS - teater i havsnød!

KOMMENTAR | ABONNENT | 11. SEP 2023 • 05:30
Af:
Bornholms Teaters bestyrelse
KOMMENTAR | ABONNENT
11. SEP 2023 • 05:30

Det er med den allerstørste forbløffelse, og efterfølgende bekymring, at vi i Bornholms Teaters bestyrelse har modtaget nyheden om den livstruende nedskæring af vores kommunale tilskud, fra 2025 og frem, som er stillet os i udsigt i forbindelse med kommunens nye budgetaftale.

Livstruende, da vi ikke blot står til at miste 500.000 kr. årligt fra kommunen, men yderligere 300.000 kr. som kommunen og teatret mister i statsrefusion. Altså sammenlagt en nedskæring på næsten 800.000 kr. om året fra 2025 og frem. Det er reelt en dødsdom over egnsteatret.

Vores forbløffelse bunder ikke mindst i, at vi 2. marts i år fik foretræde for Fritids-, Kultur, og Lokalsamfundsudvalget, hvor vi fremlagde vores vision for en ny egnsteateraftale. Efterfølgende har FKL-udvalget 8. juni 2023 i enighed godkendt, at der arbejdes videre med vores oplæg til en ny aftale. Et oplæg, der naturligvis hviler på en uændret bevilling fra BRK.

Vi har forberedt os grundigt, været i dialog med det relevante udvalg og med borgmesteren og i det hele taget fulgt den demokratiske proces, der er stukket ud.

Den egnsteateraftale, vi ønsker os, skal give Bornholm mere teater for pengene. Vi ønsker, at Bornholms Teater kommer ud til langt flere på hele øen, og vi vil have et særligt fokus på børn og unge. Vi vil lave opsøgende teater, så flere kommer til at se teater, og vi vil give plads til, at flere kan benytte sig af Rønne Theaters faciliteter. På den måde kan vi få et endnu større publikum til vores forestillinger og i Rønne Theater. Vi vil lave en helhedsløsning, der skaber en bedre sammenhæng mellem teaterforestillinger, skoler og institutioner og teaterundervisning, sådan så flere kan få glæde af teater, og teatermiljøet kan blive styrket og udviklet. Vi vil lave forestillinger, der ligesom nu, har Bornholm i fokus.

Det er en plan, der understøtter og ligger direkte i forlængelse af den dagsorden, som den nuværende kommunalbestyrelse blev valgt på. En plan, som Statens Kunstfond har fundet så interessant og vigtig, at vi er blevet tildelt en særlig bevilling, til at udvikle og forankre den.

Men planen kan ikke lade sig gøre, hvis Bornholms Teater udsættes for så drastiske nedskæringer.

Hvis nedskæringerne gennemføres, vil det koste lokale arbejdspladser og det vil gå ud over børneteaterordningen, hvor Bornholms Teater sørger for, at bornholmske børn kan se teater lokalt på deres skole eller i teatret. Det vil gå direkte ud over Rønne Theater, som nyder godt af vores hjælp på daglig basis. Det vil gå ud over dramaskolen, amatørforeningerne, Bornholms Sommerrevy, kulturugen, m.fl., som alle i forskellig grad understøttes af egnsteatrets resurser og faglige og tekniske kunnen.

Vi er klar over, at kommunen er i en svær situation. Men sammenlignet med andre egnsteatre har vi allerede en af landets mindste bevillinger, og vi bruger mange kræfter på selv at rejse midler, så vi kan præsentere de store og flotte forestillinger, vi har vist gennem årene. Vi er det egnsteater i landet, der rejser flest ekstra midler fra fonde og lign. Ellers kunne det slet ikke lade sig gøre.

Nu er vi i den uheldige situation, at vi skal genforhandle en egnsteateraftale i et år, hvor Regionskommunens økonomi er særligt dårlig. Den aftale, vi laver nu, kommer til at afgøre vores fremtid for fire år. Hvis de drastiske nedskæringer gennemføres, så vil det have stor betydning for teatret, for teatermiljøet og for Bornholm. Og det vil være i direkte modstrid med den vision, vi har præsenteret, og som kommunalbestyrelsen har sagt de bakker op om.

På vegne af Bornholms Teaters bestyrelse

Signe Koefoed, formand for Bornholms Teaters bestyrelse.


Martin Miehe-Renard, instruktør, dramatiker og fhv. teaterchef.

Rikke Juellund, scenograf og fhv. formand for statens kunstfonds scenekunstudvalg.