Slagteriet skaber liv på Bornholm

Slagteriet skaber liv på Bornholm
LEDER | 1. JUN 2023 • 05:30
LEDER
1. JUN 2023 • 05:30

Den nye model på slagteriet er guld værd for det bornholmske samfund.

I Danmark er vi ofte stolte af den danske model. Tanken om at arbejdsmarkedets parter selv forhandler sig til rette og finder løsninger på arbejdsmarkedets udfordringer. Den danske model har været med til at skabe flexicurity, hvor arbejdsmarkedet er fleksibelt og kan tilpasse sig efter markedet med korte opsigelseperioder og et samfund, der skaber social sikkerhed ved at hjælpe med dagpenge, når jobbet for en stund er væk.

Den model blev tirsdag løftet til et nyt bornholmsk niveau. Med inspiration fra corona-tiden er det lykkedes medarbejdere, slagteri og ejere/svineproducenter at gøre det bornholmske arbejdsmarked endnu mere stærkt på den lange bane.

Slagteriet er lige nu plaget af, at svineproduktionen er lav på grund af sygdom hos producenterne. Det betyder alt andet lige, at man kan undvære cirka 40 mand i produktionen. Det vil være naturligt for en almindelig virksomhed at tilpasse omkostningerne til behovene og spare de 40 mand, når indtægterne, og opgaverne mangler.

Men på slagteriet ved man, at hele konstruktionen med et lokalt slagteri på Bornholm er bundet op på, at man skal have en meget høj produktion af svin. Når sundheden er tilbage i staldene, skal antallet af slagtesvin op igen, og så skal slagteriet kunne slagte dem. Ellers går kabalen ikke op, og Bornholm kan ikke have slagteri i den størrelsesorden.

Til den tid vil man mangle arbejdskraft, hvis man skærer ned nu. I givet fald skal man ud og konkurrere med det øvrige arbejdsmarked om kræfterne med risiko for, at det ikke lykkedes. Arbejdskraften er i forvejen skrumpende på grund af de mange modne arbejdstagere, der går på pension i den kommende tid.

I stedet for at fyre eller tvinge alle ned på lavere tid og løn, så har fagforeninger, ledelse og de lokale producenter enedes om at holde på medarbejderne og i stedet give dem fri med løn.

Den løn betaler svineproducenterne i den kommende tid gennem en samlet ekstra regning på 1,7 millioner kroner for at holde på medarbejderne.

Den investering er god for Bornholms økonomi. Vælter korthuset i slagteriet, så man enten ikke kan slagte grise nok eller gøre slagtevirksomheden rentabel, har vi en økonomisk skandale med flere hundrede tabte arbejdspladser i første omgang og senere hen følgevirkninger i landbruget.

Det har Bornholm ikke råd til at miste. Derfor er den bornholmske model på slagteriet god for os.

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?