Povl Anker skal sættes ind, når det stormer

Povl Anker skal sættes ind, når det stormer
LEDER | 17. JAN 2023 • 05:30
LEDER
17. JAN 2023 • 05:30

Bornholms stormfærge og lokal-klenodie holdt fire timers pause under den lille 'storm' og ventede på bedre vejr.


Når det stormer, sætter Povl Anker ind. Sådan har det været siden hurtigfærgerne blev sat i drift, og sådan har Bornholmslinjen også lovet staten, at det skal være. Senest seks timer efter, at en almindelig hurtigfærgeafgang er aflyst, skal reservefærgen sættes ind.

Povl Anker ligger som regel klar dag og nat på krydstogtkajen for netop at sikre Bornholms infrastruktur, når vejrguderne udfordrer os. Gode gamle Povl Anker står ud i al slags vejr og tøffer sikkert igennem selv de værste storme.

Men søndag fik den fortælling en modificering. Povl Anker holdt nemmelig stormfri, da vinden, som aldrig nåede over 22,6 m/s, var på sit højeste. Bornholms stormfærge lå trygt og godt i leje 3 i Rønne. Selvom stormen var varslet, og Bornholmslinjen naturligvis kendte til den, var færgen ikke i drift til aftentrafikken. Først efter klokken 22 fandt rederiet det fornuftigt at sejle ud igen.

Rederiets egen forklaring er, at man ikke kunne sejle fra krydstogtkajen, der er under isstandsættelse, men var tvunget til at sejle fra leje 3. Afgang fra leje 3 kræver en vending i havnebassinet, og her skulle Povl Ankers maskinkraft ikke være stærk nok til at klare vindpresset. Det er formentlig rigtigt, at det er svært at manøvrere ud af Rønne Havn fra leje 3. Men hensynet til denne offentlige forbindelse til og fra Bornholm burde have fået rederiet til enten at placere Povl Anker anderledes, eller rekvirere slæbebådsassistance til at holde færgebetjeningen i gang, også under blæsevejret. Der er ikke meget stormfærge over en færge, der ligger underdrejet.

Selvom stormkritikken er en smule malurt i bægret, så er det værd at glæde sig over kundetilfredsheden med rederiet generelt. Mandag offentliggjorde transportministeriet seneste måling. Her fremgår det, at kunderne, der for 90 procents vedkomne er fritidsrejsende, er blevet en lille smule mere tilfredse med rederiet. Fra sidste år at score et rent 4-tal svarende til 'tilfreds', er målingen i år steget til 4,1 og dermed bevæget sig en smule tættere på næste trin 'meget tilfreds'. Det er en flot score og en god udvikling. Det er værd at glæde sig over de mange forbedringer, rederiet har budt på siden overtagelsen af ruterne til og fra Bornholm. De langt færre men vigtige brugere på Bornholm vil blive endnu mere tilfredse i næste måling, hvis Povl Anker fremover også sejler, når der er storm.