Plantagen fik mig tilbage på sporet

SYNSPUNKT | ABONNENT | 15. AUG 2022 • 10:30
Af:
Trine Liljekvist
Nexø
SYNSPUNKT | ABONNENT
15. AUG 2022 • 10:30

Der er brug for et sted som Plantagen, der på en helt særlig måde formår at hjælpe mennesker, der står i en svær livssituation.

 

I forbindelse med de forestående besparelsesforslag i Bornholms Regionskommune, specifikt nedlukningen af beskæftigelsestilbuddet Plantagen, vil jeg gerne dele en oplevelse.

Jeg har oplevet Plantagens arbejde ”indefra”, hvor jeg efter flere år på arbejdsmarkedet startede i jobafklaring i efteråret 2020. Jeg havde ikke forestillet mig, at mit liv skulle tage en drejning, hvor jeg skulle i jobafklaring, men forinden var jeg blevet sygemeldt med arbejdsrelateret stress og efterfølgende depression, efter en ansættelse som socialpædagog på et kommunalt bosted.

Kort tid efter min sygemelding blev jeg i første omgang sendt ud praktik i et gartneri og derefter hos en keramiker.

Praktikstederne havde som udgangspunkt forståelse for, hvor langsomt krav og arbejdsbyrde skulle skaleres op, for at jeg kunne følge med.

Men jeg følte et stort pres og havde svært ved at sige fra. Jeg spejlede mig i de øvrige ansatte og bebrejdede mig selv, at jeg ikke kunne håndtere arbejdspresset. Det var svært for arbejdsgiverne at yde den nødvendige støtte, og jeg havde ikke selv kapaciteten til at kunne imødekomme kravene og finde fodfæstet. Det var svært i den sårbare tilstand, jeg var i, ikke at føle mig jævnbyrdig. I samarbejde med min psykolog måtte jeg erkende, at jeg fortsat var for sårbar til at kunne være på disse arbejdspladser, og at det ikke understøttede mit inderlige ønske om at komme til hægterne igen efter min sygemelding.

Derfor valgte vi at rette blikket mod Plantagen, da stedet har stor viden og praksis i at hjælpe og støtte sårbare mennesker.

Jeg var blandt andet meget udfordret på menneskekontakt og lydpåvirkninger. På Plantagen kunne jeg trække mig tilbage fra fællesskabet og gå ud lave arbejdsopgaver for mig selv. Det gav en enorm ro i mit hoved og nervesystem, at jeg kunne arbejde uden at skulle forholde mig til andre mennesker.

Det var desuden helbredende for mig at blive mødt med accept og forståelse af alle medarbejdere og brugere på Plantagen.

Jeg er nu stoppet på Plantagen og starter på studie inden for nærmeste fremtid. Plantagen har uden tvivl været en kæmpe støtte til at få mig tilbage på sporet.

Derfor vil jeg ønske, at politikerne vil tænke sig grundigt om, inden de svinger sparekniven. For der er brug for et sted som Plantagen, der på en helt særlig måde formår at hjælpe mennesker, der står i en svær livssituation.

 

 

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?