Naturen i krise

KOMMENTAR | ABONNENT | 8. JUN 2024 • 19:00
Af:
Asta Kofod
lokal kandidat til EU-valget for Enhedslisten.
KOMMENTAR | ABONNENT
8. JUN 2024 • 19:00

Debattøren kræver lederskab fra EUs side.

Europa står over for en akut naturkrise, hvor en betydelig mængde af vores dyre- og plantearter forsvinder med en alarmerende hast.

Der skal gøres mere

Den nuværende indsats fra EU er ikke tilstrækkelig og risikerer at øge det voksende antal arter, der hober sig op på rødlisten.

Vi er nødt til at arbejde ud over opfordring til handling og i stedet etablere konkrete, juridiske forpligtende mål, der kan sikre, at medlemslandene træffer nødvendige indgreb.

Et afgørende skridt i denne retning er at sikre en fredning af mindst 30% af EU's land- og havområder inden 2030. Vi skal sætte biodiversitet på dagsordenen, og sørge for at lande ikke kan gemme sig bag andre landes beskyttede naturområder. Det er en opgave, der kræver handling fra hvert enkelt medlemsland. Vi kan ikke længere tillade, at Danmark eller andre lande undlader at handle under påskud af manglende ressourcer eller politisk vilje. Konsekvenserne af at ignorere denne krise er alt for store, og prisen for inaktivitet vil være langt højere end omkostningerne ved at gennemføre indsatser nu.

Lederskab

EU har en unik mulighed for at vise globalt lederskab i kampen om at bevare vores planet samt dens naturskønne og habiterede områder.

Vi må handle nu. EU skal tage ansvar og handle beslutsomt for at sikre vores planets fremtidige velbefindende.