Museumsbyggeri: Det var dog forstemmende læsning

SYNSPUNKT | ABONNENT | 5. JUN 2024 • 15:30
Af:
Antonio Wohlert
Randkløvevej
Østermarie
SYNSPUNKT | ABONNENT
5. JUN 2024 • 15:30

Indlægget er skrevet inden byggeriet blev opgivet, men bringes efter aftale med debattøren.

I Bornholms Tidende 16. og 17. maj er omtalt de mange problemer, der er opstået omkring sammenlægningen og udbygningen ved Bornholms Kunstmuseum.

I artiklerne er nævnt at “Bornholms Museum flyttes fra Rønne til kunstmuseet ved Helligdommen i Rø. - De to museumsafdelinger forenes i et nyt setup i kunstmuseets eksisterende bygning. Her vil det kulturhistoriske museum få til huse i de nederste to etager, mens kunstmuseets udstillinger og samlinger kan opleves på øverste etage.”

Forstemmende læsning

Det var dog forstemmende læsning.

Man vil åbenbart forgribe sig på et af landets smukkeste kunstmuseer, der er berømmet langt ud over landets grænser for dets oplevelsesrige arkitektur, placeret i et smukt og gennemtænkt samspil med naturen.

Endvidere holder man stædigt fast ved en ny gigantisk tilbygning, plantet aldeles ufølsomt i den kystnære natur.

Man kan med rette forstå, hvordan det udskældte boligbyggeri på Tejn Havn er blevet landskendt for sin utrolig utilpassede placering og udformning.

At besindige politikere og bestyrelsesmedlemmer fra Bornholms Museumsfond og museumsfolk kan medvirke til endnu en “Tejn Havn” skandale ganske tæt på Helligdomsklipperne er mig en stor gåde. Skal Bornholm til at blive kendt som øen der skalter og valter med dens storslåede natur?

Samtidig er man åbenbart af den tro, at størst er bedst.

Nybygningen skal bl a rumme en stor åben indgangsetage, gratis for alle, åbent året rundt med servering af kaffe.

Økonomi

Når jeg tænker på mine vinterbesøg på Kunstmuseet, er der sjældent flere besøgende end der kan tælles på en hånd.

Hvordan ser driftøkonomien ud for sådan en størrelse ? Jeg erindrer at museet tidligere har måttet lukke om vinteren i lange perioder af hensyn til økonomien.

Og endelig gør jeg mig tanker om, hvorfor Rønne skal fratages et så stort aktiv som et kulturhistorisk museum er. Her bor en stor del af øens befolkning. Ungdomsuddannelserne findes her, og de mange skolebørn har nem adgang til et godt museum. Vil man leje en bus og tage tværs over øen ? Er det god samfundsøkonomi ?

Nu er der blevet tid til at tage en dyb indånding, og tænke sig om.

Hvorfor ikke sadle om og samle kulturhistoriens udstilling, incl dens personale, magasiner og depoter på et sted, logisk, praktisk og økonomisk overskueligt, - og sikre at Bornholms Kunstmuseum forbliver intakt i den smukke natur, som det lille overskuelige museum, der værdsættes af så mange.